Niklas hellberg 0

GF2: Stadgar tillgängliga online

Niklas hellberg 0 Comments
18 people have signed. Add your voice!
36%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SPECIFIK INFORMATION OM MOTIONEN

Bakgrund: Medlemmar bör på ett enkelt sätt kunna ta del av stadgarna. Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, det utgör själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Och att alla känner till dem.

Problem: Var kan medlem göra detta?

Förslag: Lägg upp stadgarna på http://jonkopingssodra.se/om-j-sodra/

Motionen skapad av: Niklas Hellberg, niklas.hellberg@nickes.com, 0703705555

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄN INFORMATION:

Hur gör jag för att stötta denna motion?: Då ska du signera den samt marknadsföra den via ditt nätverk av medlemmar i J-Södra.

Vem kan signera den?: Medlemmar i J-Södra

Hur många signaturer krävs för att den ska skickas in: 50 st. Då kommer motionen skickas in till sekreteraren i J-Södra.

När stänger insamlingen av signaturer: Senast 60 dagar före föreningsmötet

Vad krävs för att denna motion ska genomföras?: För ändring av stadgarna krävs beslut av föreningsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Vem kommer föra talan för denna motion på föreningsmötet?: Den som skapat motionen.

Vad krävs av den som signerar?: Att du röstar på motionen på föreningsmötet

Share for Success

Comment

18

Signatures