Samenwerkende Armeense Organisaties 0

Gezamenlijke Verklaring

18 people have signed this petition. Add your name now!
Samenwerkende Armeense Organisaties 0 Comments
18 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Zie Turkse vertaling hieronder.

1915-2015
Samen herdenken wij 100 jaar Armeense genocide Nederlanders, Armeniërs, Turken, Koerden, Assyriëres, Arameeërs, Grieken

Naar het Manifest van #Remember24April1915 door EGAM, DurDe en AGBU Europa

1915-2015. Het is honderd jaar sinds de genocide op de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk begon, waarbij 1,5 miljoen Armeniërs de dood vonden, en waarbij ook vele andere christenen, zoals Assyriërs, Arameeërs en Pontisch Grieken slachtoffer werden.

Honderd jaar, en nog steeds duurt de ontkenning van deze misdaad tegen de menselijkheid voort; nog steeds is de ontkenning van de genocide kernpunt in de politiek en diplomatie van de staat Turkije, die voor een niet onaanzienlijk deel is gebouwd op de onteigende bezittingen van de Armeniërs en op de vernieling van hun cultuur.

En nog steeds na honderd jaar veroorzaakt de ontkenning of de bagatellisering van de genocide slachtoffers, door voedsel te geven aan nationalisme en racisme, door aanleiding te zijn voor conflicten en door het verstikken van democratie en vrijheid van meningsuiting in Turkije. De erkenning van de genocide is belangrijk, ook om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Sinds een aantal jaren heeft een groeiend aantal stemmen zich laten horen, in het hart van de Turkse samenleving om de Armeense genocide te erkennen en de slachtoffers van deze misdaad in Turkije zelf te herdenken. Zo hebben sinds 2010 jaarlijks op 24 april herdenkingen van de Armeense genocide in Turkije plaatsgevonden, waarbij vertegenwoordigers uit de Europse samenleving en de Armeense diaspora aanwezig waren.

Dit jaar heeft de Turkse staat op cynische wijze besloten de slag van Gallipolli uitgerekend op 24 april te herdenken, in een nieuwe poging om de Armeense genocide te overschaduwen. Op deze wijze, in een abject soort charme offensief, wordt tevens beoogd internationale betrokkenheid te voorkomen bij de herdenking van de Armeense genocide.

Wij, Europeanen, Armeniërs, Assyriërs, Arameeërs, Turken, Koerden roepen allen, die de waarheid ter harte gaat, op om in gezamenlijkheid en op vreedzame wijze waar ook ter wereld, Istanbul, Jerevan, Den Haag, Assen, Almelo en andere plaatsen, de genocide, die is begaan op de Armeniërs te herdenken.

De herdenking van deze genocide gaat niet alleen Turken en Armeniërs aan, maar de hele mensheid. De strijd tegen de genocide ontkenning is de strijd van velen in de wereld, ook in de Turkse samenleving. Onze gezamenlijke campagne is universeel van aard. Het is een toekomstgerichte campagne voor solidariteit, gerechtigheid en bevordering van democratie.

De campagne gaat om solidariteit met allen die strijden voor de erkenning van de historische waarheid. Daarbij ligt de scheidslijn niet tussen Turken en Armeniërs, maar tussen hen die vechten tegen ontkenning en degenen die deze juist promoten, ongeacht afkomst of nationaliteit.

Deze campagne gaat om gerechtigheid. Genocide is de meeste gewelddadige daad van staatswege en de ontkenning ervan is een misdaad op zichzelf. Vechten tegen ontkenning is vechten tegen racisme en daarmee vóór een samenleving met meer gelijkheid en rechtvaardigheid.

Deze campagne gaat om het bevorderen van democratie. Om degenen te herdenken die verdwenen zijn is een daad van menselijkheid en van symbolisch herstel die voor ons allen geldt. Bij het herdenken van de slachtoffers in Turkije dragen we bij aan vrijheid van meningsuiting en zetten vraagtekens bij de ondemocratische machtsuitoefening in dat land. Het herdenken van de Armeense genocide, waar we dat ook doen, stelt ons allen in staat, en speciaal de jongere generaties om samen te komen rond de gedeelde democratische waarden, om de historische werkelijkheid onder ogen te zien en om samen een betere toekomst te bouwen.

We roepen allen die deze waarden delen op om deze verklaring te ondertekenen en zich bij de bijeenkomsten in het kader van herdenking te verzamelen en te gedenken dat de Armeense genocide 100 jaar geleden plaatsvond.

Ortak bildiri

1915-2015

Hep birlikte Ermeni Soykırımı'nın 100. yıldönümü aniyoruz

Hollandalılar, Ermeniler, Türkler, Kürtler, Asurlular, Suryaniler, Yunanlılar bir araya geliyor

EGAM, DurDe ve AGBU Avrupa tarafından hazırlanan #Remember24April1915 Manifestosuna göre

1915-2015. 100 yil önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni soykırımı baslatılmış ve 1,5 milyon Ermeni katledilmiştir ve ayn zamanda diğer Hıristiyanlardan, Asurlular, Süryani (Arami) ve Pontus Yunanlıları’da aynı kadere uğramıştır.

Yüz yıldan beri insanliğa karşı işlenen bu suç Ermeni soykırımı hala inkâr edilmektedir; kısmen Ermenilerin mülklerine el konulması ve kültürlerinin yok edilmesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, yüz yıldır siyasetin ve diplomasinin tam kalbinde yer alıyor.

Türkiye’de yüz yıldır devam eden soykırımın inkârı veya üstünü örtme çabaları, yeni kurbanlar vermeye devam ediyor, şiddet üreten milliyetçiliği ve ırkçılığı besliyor, çatışmalara yol açıyor, demokrasi ve ifade özgürlüğünü boğuyor. Onun icin Ermeni soykırıminin kabullenilmesiyle gelecekte böyle insanliğa karşı işlenen bu suçların tekrarı engellenir.

Son birkaç yıldır, Avrupa sivil toplumunun giderek artan desteğiyle birlikte, soykırım gerçeğinin tanınması ve Türkiye’de anılması için Türkiye sivil toplumu daha fazla sesini duyurmaya başladı. 2010’dan bu yana Türkiye’de gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı anmaları böyle bir bağlamda yapılıyor. Bu anma törenlerine Avrupa sivil toplumundan ve Ermeni diasporasından temsilciler katılmış ve katılacaklardır.

Bu yıl Türk devleti Ermeni soykırımını gölgede bırakmaya yönelik yeni bir hamle olarak, adeta alay edercesine Çanakkale Savaşı anmalarını 24 Nisan’da gerçekleştirmeyi planlıyor. Türk yetkililer ayrıca Ermeni soykırımına uluslararası katılımın önüne geçmek üzere, uluslararası toplumun aklını çelmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Biz, bu anmaları başlatmış, örgütlemiş, desteklemiş ya da bu anmalara katılmış Avrupalılar, Ermeniler, Asuriler, Süryaniler (Arami), Türkler ve Kürtler olarak, gerçeği önemseyen herkese, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı birlikte barışçıl bir şekilde 24 Nisan’da ve başka tarihlerde İstanbul’da Erivan’da, Lahey’de, Assen'da, Almelo ve diğer yerlerde topluca anmak üzere çağrıda bulunuyoruz.

Soykırım anması sadece Türklerin ve Ermenilerin değil, tüm insanlığın meselesidir. Günümüzde, soykırım inkârına karşı mücadelenin cephelerinden biri de Türkiye toplumunun vicdanıdır. Parçası olduğumuz bu kampanya evrensel bir karaktere sahiptir. Bu kampanya, dayanışma, adalet ve demokrasinin güçlendirilmesini amaçlayan, yüzü geleceğe dönük dayanışma, adalet ve demokrasinin daha gelişmesi icin bir kampanyadır.

· Bu kampanya tarihi hakikatler için mücadele edenlerin arasında bir dayanışma arayışıdır. Bizleri ayıran nokta Türkler ve Ermeniler arasında değil, her türlü köken ve milliyet bağının ötesinde, inkâra karşı mücadele edenlerle inkârı sürdürenler arasındadır.

· Bu kampanya, bir adalet arayışıdır. Soykırım ırkçılığın yol açabileceği siyasi fiiller arasında en şiddetli olanıdır ve soykırımın inkârı ise bu suçun bir parçasıdır. İnkâra karşı mücadele etmek ırkçılığa karşı savaşmak; dolayısıyla daha adil ve eşit bir toplum için mücadele etmek demektir.

· Bu kampanya demokrasinin güçlendirilmesi arayışıdır. Kaybedilenleri hatırlamak insan olmanın getirdiği bir yükümlülük ve hepimizi kapsayan sembolik bir telafidir. Kaybedilenleri Türkiye’de anmak ifade özgürlüğüne katkıda bulunmak ve Türkiye devletinin demokratik olmayan doğasının temellerini sorgulamak anlamına gelmektedir. Bu nedenle, dunyanın neresinde olursak olalim Ermeni soykırımını anmak hepimizin, ama özellikle de genç nesillerin, ortak demokratik değerler etrafında bir araya gelmesini, tarihi hakikatlerle yüzleşmesini ve böylece birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmesini mümkün kılacaktır.

Bu değerleri ve bakış açısını paylaşan herkesi bu ifadeyi imzalamaya davet etmekteyiz ve Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü olan 24 Nisan’da ve çeşitli yerlerde ve tarihlerde yapılacak anma törenlerine sizleri birlikte anmaya davet ediyoruz.

Share for Success

Comment

18

Signatures