Jan Vlegels 0

Gelijk loon voor gelijk werk voor álle onderzoekers aan de UA!

427 signers. Add your name now!
Jan Vlegels 0 Comments
427 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad - autonoom overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten) besliste eind 2008 om de beursbedragen van alle doctoraatstudenten aan de Vlaamse universiteiten vanaf 1 oktober 2009 te verhogen tot het niveau van FWO-bursalen. Dit betekende voor duizenden doctoraatsstudenten een loonsverhoging van 200 euro of meer (afhankelijk van je weddeschaal in de oude regeling).

Deze loonsverhoging kwam er na een petitie-campagne opgezet door Jon Sneyers (KULeuven) waarbij geijverd werd voor “gelijk loon voor gelijk werk voor alle doctoraatsstudenten” (http://www.cs.kuleuven.be/~dtai/iwtpetitie/). 1500 onderzoekers ondertekenden de petitie. Op 20 maart 2008 werd er een “Dag van de Onderzoeker” georganiseerd met doctoraatsstudenten van alle Vlaamse universiteiten, die de aanwezige kabinetschef van de toenmalige minister van Wetenschap en Innovatie Patricia Ceysens de eisen van de petitie voorlegden. Het zette druk op de Vlaamse regering die in de zomer van 2008 besliste om over te gaan tot een harmonisering van de sociale voordelen tussen de beursstatuten toegekend door het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en deze toegekend door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). Later zou ook beslist worden om de overige beursbedragen op te trekken.

De beslissing van de VLIR werd doorgevoerd aan alle Vlaamse universiteiten vanaf 1 oktober 2009. Echter, enkel aan de Universiteit Antwerpen werd een overgangsregeling voor een specifieke groep van bursalen ingevoerd. Voor Dehousse-bursalen die reeds in dienst waren vóór 01/10/2009 zal de loonsverhoging pas op 01/10/2011 toegekend worden (als ze dan nog in dienst zijn uiteraard). Ook nieuwe bursalen die betaald worden met gelden van projecten die reeds vóór 01/10/2009 lopende waren, vallen onder de overgangsregeling. In totaal gaat het over 280 van de 455 Dehousse-bursalen aan de UA die de loonsverhoging (nog) niet gekregen hebben.

De vakbonden ACOD (ABVV) en ACV-Openbare Diensten hebben 2 grote bezwaren tegen deze regeling:
- Het principe “Gelijk loon voor gelijk werk” wordt met de voeten getreden. Meer zelfs, in de meeste gevallen gaat het over onderzoekers met 1 of meerdere jaren anciënniteit die gemiddeld ongeveer 300 euro netto per maand minder verdienen in vergelijking met nieuwe collega’s. Wij stellen uiteraard de loonsverhoging voor de nieuwe bursalen niet in vraag, maar vinden dat deze ook moet toegepast worden voor de overige bursalen.
- Er wordt een situatie van oneerlijke concurrentie gecreëerd t.o.v. de andere Vlaamse universiteiten op basis van de lagere lonen voor de bursalen in kwestie. Een belangrijke groep bursalen aan de UA is substantieel goedkoper, wat de andere universiteiten een concurrentiehandicap bezorgt inzake het verwerven van fondsen (projecten binnenhalen ...). Wij zijn principieel tegen concurrentie op basis van loon-en arbeidsvoorwaarden, dit zorgt immers voor een neerwaartse druk op loon- en arbeidsvoorwaarden.

Met deze petitie roepen we de academische overheid van de UA op om de overgangsregeling vervroegd stop te zetten. Concreet:
- We vragen om de loonsverhoging onmiddellijk toe te kennen voor alle bursalen, en dit met terugwerkende kracht!

- De extra kost voor de loonsverhoging dient met centrale middelen bijgepast te worden, en dus niet te worden doorgeschoven naar de onderzoeksgroepen zelf. Dit om te vermijden dat individuele onderzoeksgroepen een hogere loonkost hebben dan gebudgetteerd, en zo in de problemen komen. Vooral kleinere groepen zouden hiervan de dupe kunnen worden.

Wie akkoord gaat met deze eisen wordt vriendelijk gevraagd om deze petitie te tekenen. Hoe meer ondertekenaars, hoe luider onze stem zal klinken!

Sponsor

- ACOD (ABVV): http://www.acodonderwijs.be/ en http://www.acod-overheidsdiensten.be/ - ACV-Openbare Diensten: http://openbarediensten.acv-online.be/

Links


Share for Success

Comment

427

Signatures