Tadas Vyskupaitis 0

KREIPIMASIS DĖL VILNIAUS MIESTO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO, SPORTO MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO

70 people have signed this petition. Add your name now!
Tadas Vyskupaitis 0 Comments
70 people have signed. Add your voice!
70%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Vilniuje veikia 10 įvairių sporto šakų mokyklų, tačiau jų veikla per daugelį metų ekonomiškai paseno ir nebeveiksminga, Vilniaus miesto vaikams propaguojamas tik siauras skaičius sporto šakų. Keičiantis ekonominei situacijai, siekiant efektyvinti sporto veiklą privalome racionaliai naudoti biudžetines ir nebiudžetines lėšas bei ieškoti galimybių kaip sutaupyti, o sutaupytas lėšas nukreipti jas žmonių fizinio aktyvumo ir sporto vystymui. Todėl pritariame Vilniaus sporto mokyklų reformai kurios esmė: • keisti sporto mokyklų tinklo valdymą • sumažinti sporto mokyklose dirbančio administracinio ir techninio personalo darbuotojų skaičių • didinti dėstomų sporto šakų skaičių • suteikti Vilniaus miesto vaikams galimybę sportuoti jų pasirinktą sportą – turėti etatinį trenerį ir/arba sporto bazę. Įvykus reformai daugiau lėšų būtų galima skirti naujiems sporto trenerių etatams, atsirastų galimybė praplėsti sporto sričių skaičių, sporto infrastruktūrai gerinti, geresnių sporto bazių nuomai.. Mes, žemiau pasirašiusieji prašome, palaikyti Vilniaus sporto mokyklų reorganizavimą

P.S. Pageidaujantieji daugiau informacijos, kreipkites: tadas.ff@gmail.com

Links


Share for Success

Comment

70

Signatures