Klaas Slootmans 0

Geen moskee in Beersel

362 people have signed this petition. Add your name now!
Klaas Slootmans 0 Comments
362 people have signed. Add your voice!
37%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Vlaams Belang verzet zich tegen komst fundamentalistisch centrum Zoals u intussen wellicht weet plant de islamitische vzw CICVB de opbouw van een grote (412m²) moskee in de Stationsstraat te Lot. In een Arabisch-Frans-pamflet, dat momenteel in de Brusselse moslimgemeenschap wordt verspreid, geven de initiatiefnemers te kennen dat ze er onder meer les willen geven in de Arabische taal en de islamitische godsdienst. Het gemeentebestuur liet intussen via een open brief weten haar volle medewerking te verlenen aan het grootschalig plan. “Dit project moet een eerlijke kans krijgen”, klonk het eensgezind uit de mond van de Beerselse partijvoorzitters van N-VA, CD&V, Groen en SP.a. Intussen werd duidelijk dat het om een salafistisch gebedshuis zal gaan. Salafisten zijn moslims die de Koran letterlijk interpreteren en die uiterst vijandig staan tegenover moderne waarden zoals de scheiding van kerk en staat, vrouwenrechten, vrije meningsuiting en democratie. Zo zijn ook de leden van de islamitische haatorganisatie Sharia4Belgium salafisten. Staatsveiligheid waarschuwt In een opzienbarend interview in de Morgen van 27 juli 2012 schetste de administrateur-generaal van de nationale staatsveiligheid Alain Winants, een schokkend beeld van deze fundamentalistische stroming: “Het salafisme is de grootste bedreiging voor onze samenleving. Het gaat zeer langzaam te werk, sluipend zelfs, en bestrijdt de samenleving van binnenuit. Het zijn mensen die zich terugtrekken uit de maatschappij waarin ze leven en die deze verwerpen. Ze richten een parallelle samenleving op met eigen waarden, eigen banken, eigen justitie, eigen onderwijs. Ze belijden waarden die bij ons niet gangbaar zijn. Polygamie (het hebben van meerdere vrouwen, red), verbod op vrije meningsuiting, of de verwerping van de evolutietheorie. Alle personen die deze leer niet aanhangen, zowel moslims als niet-moslims, worden beschouwd als potentiële vijanden,” stelt Winants. De stelling van burgemeester Casaer dat “we maar eens met elkaar moeten leren samenleven ” (Ring TV, 10 juli 2012), klinken rekeninghoudend met voorgaande dan ook al even naïef als onverantwoord. Paard van Troje in Beersel De Beerselse meerderheidspartijen die in hun open brief van 25 juli jl. verklaarden dat “de initiatiefnemers een ontmoetingsruimte willen realiseren waar iedereen welkom is” en dat deze moslims “volledig inpassen in de inburgeringsinitiatieven van de gemeente” werden door de top van de staatsveiligheid meteen de mond gesnoerd: "Deze radicale bewegingen hanteren een dubbel discours, dat wordt aangepast aan de persoon die tegenover hen zit. Op openbare fora of tijdens interviews gebruiken ze een taal die ietwat gematigd is, maar onder elkaar, in een besloten kring van aanhangers is hun discours heel anders. Takiyah is het Arabische woord dat ze daarvoor gebruiken. Ze passen hun woorden aan naarmate de persoon tegenover hen een vriend of een vijand is," aldus de topman van de staatsveiligheid. Het is bijgevolg onbegrijpelijk dat de politici van de Beerselse meerderheidspartijen zich hebben laten ringeloren als goedgelovige koorknapen. Door groen licht te geven aan dit extremistisch project loodsen zij het paard van Troje binnen in onze dorpen. Vrijdaggebed in Lot? Het is overigens duidelijk dat hierdoor een nóg groter aanzuigeffect zal ontstaan ten aanzien van de moslimgemeenschap naar Beersel. Meer bepaald het veelgeplaagde Lot lijkt hoe langer hoe meer een verlengstuk te worden van het geïslamiseerde Brussel. Nog even en we horen het vrijdaggebed in onze dorpen schallen. Dat ook de veiligheid van onze gemeente hierdoor (nog meer) in het gedrang zal komen is een open deur intrappen. Maar tevens de leefbaarheid en de eigenheid van onze dorpen komt met de komst van ‘Masjid Loth’ verder onder druk te staan. Eén ding staat vast: Over deze enorme verantwoordelijkheid van het Beersels gemeentebestuur zal de kiezer zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voluit kunnen uitspreken. Het is niet te laat! Teken onze petitie Tot op heden heeft de islamitische vzw nog steeds geen vergunningsaanvraag ingediend. De goedkeuring hiervan hangt af van de politieke partijen die er over zullen moeten oordelen. U hebt intussen kunnen vaststellen dat het Vlaams Belang de énige partij is die zich hiertegen verzet. Wij roepen u dan ook met aandrang op om onderstaande petitie te tekenen en ermee bij uw vrienden, buren en kennissen te gaan. Indien de politici van CD&V, N-VA, SP.a en Groen de druk van de Beerselse bevolking voelen, zullen zij onmogelijk toestemming kunnen geven aan de komst van dit fundamentalistisch centrum. Klaas Slootmans Lijsttrekker Vlaams Belang Beersel

Share for Success

Comment

362

Signatures