eolas concos 0

Caomhnú Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

2313 people have signed this petition. Add your name now!
eolas concos 0 Comments
2313 people have signed. Add your voice!
47%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Iarraimidne, saoránaigh de chuid na hÉireann a bhfuil ár n-ainm leis seo, ar ár dTaoiseach Brian Ó Comhain tacaíocht agus cosaint a thabhairt do ghluaiseacht na gColáistí Gaeilge trí Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge a chaomhnú. We, the undersigned, citizens of the Irish Republic, call on our Taoiseach Brian Cowen to undertake to protect and support the future of Irish Colleges through the preservation of Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge. Iarraimid é seo: Ar mhaithe le tionscal na gColáistí Gaeilge ar dlúthchuid iad d’eacnamaíocht na Gaeltachta Ar mhaithe leis an lucht lóistín nach féidir leis na Coláistí feidhmiú dá n-uireasa Ar mhaithe leis na tionscail seirbhíse sa Ghaeltacht a bhraitheann ar na Coláistí Gaeilge Ar mhaithe leis na scoláirí a bhaineann tairbhe agus taitneamh as cúrsaí sa Ghaeltacht Ar mhaithe leis na tuismitheoirí ar mian leo an Ghaeilge bheo a thabhairt dá gclann ar chúrsaí Gaeltachta ar phraghas réasúnta Ar mhaithe le todhchaí na Gaeltachta mar phobal beo Gaeilge Ar mhaithe le caomhnú thobar na teanga beo in Éirinn We ask this: In the interests of the Irish college industry that is a vital part of the Gaeltacht economy In the interests of the host families without whom the Irish colleges cannot function In the interest of all the service industries which depend on the Irish Colleges In the interests of the students who enjoy and benefit from Gaeltacht courses In the interests of the parents who want their children to experience Irish as a living language on courses which must remain affordable In the interests of the survival of a viable Gaeltacht community In the interests of preserving Irish as a living language in the Gaeltacht This petition will be submitted to Taoiseach Brian Cowen along with a detailed statement from Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh describing the potential impact of the loss of the scheme on the Gaeltacht economy. Please add your signature below to support the future of Irish Colleges in the Gaeltacht. Go raibh maith agat.

Sponsor

Cónaidhm is ea CONCOS (Comhchoiste na gColáistí Samhraidh) de 47 Coláiste Samhraidh, taobh istigh and taobh amuigh den Ghaeltacht, chomh maith le Coláistí Cónaithe sa cheithre Chúige. Tá na Coláistí ar fad formheasta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Ina theannta sin, tá dualgas ar na gColáistí uile cloí le Bunreacht agus Cód Iompar CONCOS. CONCOS (Comhchoiste na gColáistí Samhraidh) is a federation of 47 Irish Summer Colleges both inside and outside the main Gaeltachtaí, as well as Residential Colleges in all four provinces. These Colleges have been approved by the Department of Education and Science and the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs. The Colleges must also adhere to the Constitution and Code of Practice of CONCOS.

Links

http://www.concos.ie
Share for Success

Comment

2313

Signatures