Clare Larke Wales 0

Funding Penrhyncoch Park!

127 people have signed this petition. Add your name now!
Clare Larke Wales 0 Comments
127 people have signed. Add your voice!
13%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mae y gymuned gyfan yn falch iawn o’r Parc yn Penrhyncoch ac mae yn cael ei ddefnyddio tipyn, ond nid oes offer i gael ar gyfer plant hyn ar hyn o bryd.

Dengys canlyniadau arolwg cymunedol PATRASA fod plant a’i teuluoedd yn gofyn am uned chwarae lle gall y plant cael siawns i ddringo a datblygu eu cryfder ac ystwythder, a gallu chwarae gemau dychymyg. Mae codi y maint o arian hyn sydd angen yn amhosib i bwyllgor PATRASA wneud ar ben eu hunain – a gofynnir am eich help gyda’r gwaith o ariannu.

Helpwch PATRASA i ddarparu offer addas mae ein plant a’n teuluoedd angen. Rwyf yn cefnogi PATRASA yn y prosiect yma.

Penrhyncoch park and play area is much loved and well used by the community, but lacks play equipment for older children.

The results of PATRASA's community survey showed that children and their families want a play-unit that gives children the chance to climb, develop their strength and agility, and play imaginative games. Fundrasing the amount needed is impossible for PATRASA to do by itself- our community needs help with funding for our park.

Please help PATRASA to provide our children and families with what they need. PATRASA has my support in this project.

Share for Success

Comment

127

Signatures