Juhász Péter Pest County 0

Fótligeti petíció az IntelliHomehoz

117 people have signed this petition. Add your name now!
Juhász Péter Pest County 0 Comments
117 people have signed. Add your voice!
12%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mi, Fótliget lakói, alábbi kéréssel fordulunk a
lakóparkunkban távközlési szolgáltatást nyújtó IntelliHome Kft-hez, a
szolgáltatásban tapasztaltakból kifolyólag:


1.
Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban
ÁSZF) 4.1.1.-es pontjából kerüljön ki a 80%-os kitétel. Ezáltal váljon egyértelművé,
hogy a szolgáltató a 2. számú mellékletben vállalt szolgáltatásminőségi
feltételeket köteles teljesíteni, így többek között a szolgáltatás éves szintű
rendelkezésre állását legalább 98%-ban.


2.
Az ÁSZF 6.1.1.4-es pontjában, valamint a 2.
számú mellékletben rögzített, a hibabejelentés alapján lefolytatott
hibaelhárítás határidejeként megjelölt 72 óra módosuljon 24 órára.


3.
A telefonos ügyfélszolgálat az eddigiektől
eltérően munka- és munkaszüneti napokon is álljon rendelkezésre, minden nap
legalább 16 órás terjedelemben, a 2. számú mellékletben vállalt paraméterek
szerinti élőhangos bejelentkezéssel.


4.
Az 1., 2. és 3. pontban foglalt kérések
teljesüljenek az előfizetői díjak változatlansága mellett.


Amennyiben kéréseinkre nem kapunk megnyugtató választ, és a
szolgáltatás minőségében nem áll be a kívánt javulás, úgy 2015. szeptember 1-ét
követően a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz és a Hírközlési Fogyasztói
Jogok Képviselőjéhez fogunk fordulni panaszunkkal, valamint kollektív
nemfizetéssel fogunk érvényt szerezni kéréseinknek.


Az a meggyőződésünk, hogy a határidőig rendelkezésre álló
idő elegendő kell legyen ahhoz, hogy az IntelliHome felülvizsgálja a Fótligeten
rendelkezésére álló infrastruktúrát és megejtse azokat a műszaki és szervezeti
változtatásokat, amelyek után kéréseink teljesíthetők. Mi is abban vagyunk
érdekeltek, hogy közös megelégedéssel folytatódjon az előfizetéses viszonyunk a
szolgáltatóval.


Fótliget lakói

Share for Success

Comment

117

Signatures