Karim Saleh 0

FÖRSLAG TILL NAMNBYTE AV SPECIALITETEN HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR

120 signers. Add your name now!
Karim Saleh 0 Comments
120 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Vi verksamma läkare inom specialiteten "hud- och könsjukdomar" anser att nuvarande namn på vår specialitet bör bytas till förmån för "dermatologi och venereologi". Detta med anledning av följande:

1. ”Hud” är inte en heltäckande term för vår specialitet som innefattar inte enbart hud utan hår och naglar som utgör en betydande andel av vår verksamhet.

2. Det förekommer att hudterapeuter ibland kallar sig hudspecialister vilket kan förväxlas med legitimerade läkare som specialiserat sig inom dermatologi och venereologi. Risken för detta minskar om vi tituleras som dermatologer.

3. Dermatologi/dermatolog är dessutom internationella termer som används i ”alldaglig” kommunikation precis som urologi och neurologi, som dessutom är använda titlar på dessa specialiteter hos socialstyrelsen.

4. Termen ”könssjukdomar” har man gått ifrån att använda vad gäller venereologiska sjukdomar. Den mest uppdaterade termen som används i såväl Sverige som internationellt, är sexuellt överförbara sjukdomar/infektioner (STI/STD). Ordet kön kan dessutom vara laddat och kontroversiellt för vissa patienter. Därtill handskas dermatologer på daglig basis med genitala sjukdomar som inte faller under begreppet "könssjukdomar" exempelvis lichen, plasmacellsbalaniter, genitala maligniteter mm.


Vi anser därför att ” Dermatologi och venereologi” är den mest lämpliga benämningen på specialiteten som idag enligt socialstyrelsen heter ”hud- och könssjukdomar”. Planen är att den här namninsamlingen av läkare verksamma inom området ska utgöra underlaget till remissen vi skickar till socialstyrelsen med namnförslaget ovan. Vi är därför tacksamma för så många underskrifter som möjligt.


Vänligen skriv in namn, email, titel och arbetsplats i fälten till höger för att signaturerna ska registreras korrekt.


Initiativtagare: Karim Saleh, ST-läkare, Dermatologi och venereologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Karim.saleh@skane.se

Share for Success

Comment

120

Signatures