D'Leier vum Fleihenden Spaghetti Monster soll och an den Schoulen zu Letzebuerg enneriicht gin

Mi Han
Anonymous 0 Comments
33 Signatures Goal: 10,000,000

Mir, Piraten, Matrousen, Elteren an Sympathisanten fum Glaawen un d'Fleihend Spaghetti Monster, fuerderen, dass d’Wahlfräiheet tëscht dem Reliounsunterrecht an der Education Morale et Sociale an der ëffentlecher Schoul erhale bleift.
Mir fuerderen och dat eis Relioun een festen Bestanddeel vum Reliounsunterrecht get an dat sou d'Kanner frai entscheeden kënnen welsch Relioun vill mei cool ass.

Déi fräi Wiel ass Ausdrock vu géigesäitegem Respekt a geliefter Demokratie. Eenheet entsteet an der Villfalt.

Zum Choix muss och weiderhin de Reliounsunterrecht gehéieren. Et ass der Schoul hir Aufgab, déi Jonk an hirer Sich no Sënn ze begleeden an opzeklären. Dofir huet d‘Schoul den Optrag, de Jonken net nëmmen rengt Wëssen, mee eng ganzheetlech Bildung ze vermëttelen a fir d’Qualitéit vun dëser Bildung Suerg ze droen. An eng Qualiteitsbildung kann eben net stattfannen ouni dat d'Kanner och iwert d'FSM obgeklärt gin.

Wäerter sinn ni neutral, an dofir huet de Staat an d'Kathoulesch Kirch net de Monopol ze decidéieren, wéi eng Wäerter an der Schoul solle vermëttelt ginn a wéi eng net.

D’Elteren matt de Kanner an déi Jonk mussen d’Recht behalen mat ze decidéieren, wann et em existenziell Froën geht an wei een den Wee am Himmel bei den Béiervulkan fënnt!

Comment

33

Signatures

 • 3 years ago
  Matthias Feist
  3 years ago
 • 3 years ago
  Rhonda Aylesworth
  3 years ago
 • 3 years ago
  joluc shmith
  3 years ago
 • 3 years ago
  Lien Willekens
  3 years ago
 • 3 years ago
  Bob Reuter Luxembourg
  3 years ago
 • 3 years ago
  Romain Heynen Luxembourg
  3 years ago
 • 3 years ago
  Kiefer Ann
  3 years ago
 • 3 years ago
  Myriam Heuertz
  3 years ago
 • 3 years ago
  Claude DECKER
  3 years ago
 • 3 years ago
  Dan Pütz
  3 years ago
 • 3 years ago
  Claude Frentz
  3 years ago
 • 3 years ago
  Claudine Massard
  3 years ago
 • 3 years ago
  Heather Carroll
  3 years ago
 • 3 years ago
  Heyar
  3 years ago
 • 3 years ago
  Georges Blasen Luxembourg
  3 years ago
See More