Maria Leppäluoto 0

Fix 5street

76 signers. Add your name now!
Maria Leppäluoto 0 Comments
76 signers. Almost there! Add your voice!
76%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

English

For many years now, US 5street has been a second home to us. A place to make friends and have fun.

We wish we could still say the same..

The 5street office phone number is unreachable, as it goes to voicemail.
Every other snail game has its own designated email address for customer support, 5street does not. Even when submitting a problem in the member service, choosing a 5street server never stops loading. As if the game doesn’t even exist.
We urge 5street to keep their website and member service updated, answer their emails regularly and keep their office reachable during work hours in case of emergencies.

Every issue starts with our GM, game master who overlooks everything happening in game.
The GM lets his assistants do whatever they want, and still keeps inactive players as moderators.
2 moderators don’t speak English, and the rest are just not doing their job right or are inactive.
A lot of players have been muted for days on, without a concrete reason or just for fun.
Game moderators act in an unreasonable and unacceptable behavior.
Because of this, players are scared to speak their minds.

Players are not allowed to complain on the forum, via email or private message, since it will all be taken down or ignored.
All forum complaints are being removed without being taken into consideration.
Replacing 5street GM and GM assistants/moderators with players who are linguistically qualified to do the job would help us all tremendously.

Availability, activity, professional and fair behavior, and elaborate skills in English must be a requirement for all GM assistants.
If these requirements are not met, actions need to be taken and termination from the job is the only option.
There has to be at least one GM assistant representing every mass country that 5street has players from.
Such as Finland, Turkey and Thailand.

Our server is currently, and always has been experiencing some kind of issue with players using illegal third party programs, such as bot, mouse clicker, keyboard clicker etc.

This all needs to end and we’d like to suggest a solution for this.

Russian server has added a file called mrak.dll in the game files detecting any use of third party programs in game.
They have been using it for quite a while now, with great success. Over 400 accounts frozen and at least 2000 players warned.

We all think this would be ideal for our server, seeing that our game moderators are doing nothing about reported players.
Only banning people that are not using any third party programs.

We urge you to fix these mistakes and unmute the innocent players.

https://parapa.mail.ru/announce/mrak/

Here is a brief translation of the post linked above.

“Dear players!

We all need to ensure that the world is reliable and that depend only on himself. All we want in the City of Dance is possibility for fair gameplay.

Starting today, a new system came into effect for the detection of the so-called cheaters. At the moment, it has already recorded over more than 2000 accounts using a bot.

Note that the system allows it to detect violators. And that starting today everyone using a third party program, is given a last chance to become exemplary players.

At the moment, 110 people got banned, violated the rules of the game maliciously.

Tomorrow violators detection system will start to work in full force. For all those who will be suspended from June 10, will be subject to the standard rules, no more last chance.

We hope that everyone who admitted the thought of using third-party software, will leave this server for good and join the friendly family of honest players.”

--------------------------------------------------------------------------------

Türkçe

Uzun yıllardır US 5street bize ikinci bir ev oldu. Arkadaş edinip eğlenebileceğimiz bir yer.
Keşke hâlâ aynısını söyleyebilseydim...

5street ofis telefon numarasına ulaşılamıyor, telesekretere yönlendiriyor. Diğer bütün snail oyunları müşteri desteği için kendi belirli email adresine sahipken, 5 street değil. Üye hizmetlerine şikayet bildirirken bile 5street serverini seçince yüklenmesi bitmiyor. Sanki oyun yokmuş gibi.

5street'in websitesini ve üye hizmetlerini güncel tutmasını, düzenli olarak emaillerine cevap vermesini ve ofislerini acil durumlar için çalışma saatlerinde ulaşılabilir hale getirmesini teşvik ediyoruz.

Her sorun, oyunda olanları görmezden gelen game master'ımız, GM'miz ile başlıyor. GM, asistanlarının her ne isterlerse yapmalarına izin veriyor ve aktif olmayan oyunculara hâlâ moderatörlük yaptırıyor.
2 moderatör İngilizce konuşmuyor, ve gerisi ya işini yapmıyor da aktif değiller.
Birçok oyuncu elle tutulur sebep olmaksızın veya sırf eğlence için günlerce susturuldu.

Moderatörler sorumsuz ve kabul edilemez davranışlar sergiliyor.
Bu sebeple, oyuncular düşüncelerini belirtmekten korkuyor.
Hepsi silineceği veya görmezden gelineceği için oyuncuların forum, email ya da mesaj aracılığıyla şikayette bulunma izni yok.
Bütün forum şikayetleri değerlendirilmeden siliniyor.

5street GM ve GM asistan/moderatörlerini dil açısından yeterli kişilerle değiştirmek hepimize çok yardım eder.

Ulaşılabilirlik, aktivite, profesyonel ve iyi davranışlar ve özenli İngilizce becerileri bütün GM asistanlarında bulunması gereken özellikler.

Şayet bu özellikler bulunmuyorsa, harekete geçilmelidir. İşten çıkarmak tek seçenektir.

5street oyuncularının bulunduğu ülkeler için en az bir temsilci GM asistanı olmalı.
Finlandiya, Türkiye ve Tayland gibi.

Serverimiz şimdi ve önceden beri bot, mouse basan, klavye basan vb. firmaya ait olmayan illegal programlar kullanan oyuncularla sorun yaşıyor.

Bunlar artık sona ermeli ve biz bir çözüm sunmak istiyoruz.

Rusya serveri oyundaki firmaya ait olmayan programları tespit eden mrak.dll isimli bir dosya ekledi.

Büyük başarıyla uzun süredir kullanıyorlar. 400'ün üzerinde hesap donduruldu ve en az 2000 oyuncu uyarıldı.

Moderatörlerimizin şikayet edilen oyuncular hakkında hiçbir şey yapmadığını gören bizler, bunun serverimiz için ideal olacağını düşünüyoruz. Yalnızca illegal program kullanmayan oyuncular banlanıyor. Bu hataları gidermeniz ve suçsuz oyuncuların engelini kaldırmanızı istiyoruz.

https://parapa.mail.ru/announce/mrak/

Yukarıdaki paylaşımın özetlenmiş bir çevirisi:

"Sevgili oyuncular!
Dünyanın güvenilir olduğuna ve yalnızca kendinden destek aldığına emin olmalıyız.
Dans şehrinde tek istediğimiz dürüst oyunculuk.

Bugünden itibaren, hileci olarak nitelendirilen kişilerin tespit edilmesi için, yeni bir sistem yürürlüğe konuldu.

Şimdiden, 2000'den fazla bot kullanan hesap tespit etti.
Sistemin kuralları çiğneyenleri tespit edilmesine izin verdiğine dikkat çekelim.
Ve bugünden itibaren illegal program kullanan herkese, örnek bir oyuncu olması için son bir şans verilecek.
Şuan 110 oyuncu kuralları kasten çiğnediği için banlandı.

Yarın, kuralları çiğneyenleri tespit etme sistemi tam güçle çalışmaya başlayacak. 10 Haziran'dan itibaren cezalandırılan oyunculara son şans verilmeyecek, standart kurallara tabi tutulacaklar.

Umarız illegal program kullanmayı düşündüğünü itiraf eden oyuncular,bu serveri tamamen terkeder ve dürüst oyuncular ailesine katılır."

Share for Success

Comment

76

Signatures