Clayton Zahra 0

Biex jitrangaw il proposti tal Kurja dwar il festi Maltin

692 people have signed this petition. Add your name now!
Clayton Zahra 0 Comments
692 people have signed. Add your voice!
70%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Il Kurja harget xi proposti dwar il festi maltin. Fost dawn trid taqta li jizdied l armar fit toroq, is sorprizi li jsiru miz zghazagh, hrug il vara ma jsirx fuq iz zuntier, trid li s sekondarji ikollhom dritt daqs titular fil knejjes, taqbil waqt marci, kant ta tghajjir, ma tridx li marc jieqaf quddiem kazin tal banda l ohra u ohrajn. Filwaqt li certu affarijiet nemmnu li ghandhom jitrangaw fosthom kontroll waqt il marci ghall eccess ta alcohol u nies b ilbies mhux dicenti jew minghajr flokkijiet, ma nemmnux li l Kurja ghandha tikkmanda x isir fit toroq ghax it toroq mhumiex tal Kurja u l armar huwa propjeta tan niesa tar rahal li ta kull sena jaghtu d donazzjonijet taghhom biex dan l armar jittranga jew isir. Jekk Il Kurja vera temmen li hi vicin tal poplu ghandha tikkunsidra li b dawn il firem hawn migbura ghanda tirriversja certu decizjonijiet li hadet bhall uhud minn dawn imsemmija hawn fuq.

Sponsor

http://www.facebook.com/home.php#/group.phpgid=144906463721&ref=ts

Links

http://www.facebook.com/home.php#/group.phpgid=144906463721&ref=ts http://www.facebook.com/home.php#/group.phpgid=136456316101&ref=ts
Share for Success

Comment

692

Signatures