Ivana Ivana 0

Peticija studenata farmacije i medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za uvođenje izvanrednog ispitnog roka u

476 signers. Add your name now!
Ivana Ivana 0 Comments
476 signers. Almost there! Add your voice!
80%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Peticija studenata farmacije i medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za uvođenje izvanrednog ispitnog roka u ožujku i studenom akademske godine 2013./2014. te odobravanje dekanskog roka krajem rujna 2013. godine.Poštovana
dekanice prof. dr. sc. Karmela Barišić i prodekanice doc. dr.sc. Lidija Bach-Rojecky, poštovani članovi Nastavnog i Fakultetskog vijeća!

 

Ovom peticijom želimo ukazati na potrebu održavanja dekanskoga roka u rujnu 2013. godine te argumentirati važnost pravovremenog uvođenja izvanrednog jesenskog i proljetnog ispitnog roka u nastavni kalendar.

U ožujku ove godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku kojom se mijenjaju pravila o studiranju i participaciji redovnih studenata u školarinama. Ovakva promjena odluke, donesena nakon što su upisi u ljetni semestar već završili, na više će se načina negativno odraziti na studente. Kolegije koje smo upisali u ljetnom semestru morat ćemo platiti već u rujnu ako ih do tada ne položimo, što do sada nije bio slučaj, nego smo ih plaćali tek pri ponovnom upisu u veljači. Prilikom upisa u ovaj tekući semestar, studenti su planirali upis i polaganje ispita prema pravilniku koji je tada vrijedio te su ispravno smatrali da će i za kolegije iz ljetnog semestra imati 6 rokova prije nego ih eventualno budu morali platiti. Mnogi od nas ne mogu odmah niti izaći na sve te ispite jer još nemaju položene uvjete, te bi značajno drugačije planirali upisivanje kolegija da je odluka na vrijeme donesena, odnosno da su studenti bili pravovremeno o njoj informirani. Smatramo kako novonastala situacija nije korektna prema studentima i kako će ih neopravdano dodatno financijski opteretiti. Onima od nas koji studiraju prema novom, takozvanom revidiranom programu, već je nanesena nepravda, budući da smo već bili diskriminirani nemogućnošću izlaska na izvanredne rokove na koje su stariji kolege imali pravo izlaska.

Također, želimo naglasiti kako problem nije isključivo u odluci, već u načinu i trenutku u kojemu je donesena, odnosno, nakon što je upis u novi semestar već bio završen. Nadalje, novim pravilnikom značajno se smanjuje broj ECTS bodova koje studenti pojedine godine smiju upisati, što će za posljedicu imati  nepotrebno produžavanje ukupnog trajanja studiranja velikoga broja studenata za najmanje jednu akademsku godinu.

Svjesni smo da je ova odluka donesena na razini Sveučilišta, a ne Farmaceutsko–biokemijskoga fakulteta što ne ostavlja mnogo manevarskog prostora niti omogućava odgađanje odluke, no bez obzira na to mi se osjećamo oštećenima i smatramo da bi bilo pravedno i ispravno da isključivo ove godine u rujnu na dekanskom roku dobijemo dodatnu priliku položiti ispite kolegija koje smo upisali računajući da ćemo ih imati vremena položiti do veljače, a da ih pri tome ne plaćamo već pri upisu prvog sljedećeg semestra.  Dekanskim rokom bi nepravda nanesena studentima bila ispravljena.

Osim dekanskog roka u rujnu 2013. godine, ovom peticijom se zalažemo i za pravovremeno izglasavanje izvanrednog jesenskog i proljetnog ispitnog roka. Razlozi su brojni – od alarmantnih preko 1500 nepoloženih ispita do činjenice da je teško kvalitetno spremiti sve ispite kada su razmaci među pojedinim rokovima zaista prekratki. Prije Bologne, koja je navodno trebala skratiti vrijeme studiranja, ispitni rokovi su održavani skoro svakih mjesec dana te nam se čini nelogičnim  da se sada drastično smanjuje broj ispitnih rokova. Jasno nam je da se svake godine otvara polemika o svrsishodnosti izglasavanja izvanrednih rokova s obzirom na nezadovoljavajuću izlaznost, no ako uzmemo u obzir da je posljednjih godina bez iznimke bilo vrlo neizvjesno hoće li se izvanredni rokovi uopće održati, te da mnogi studenti nisu mogli unaprijed uskladiti izlazak na iste sa ostalim akademskim obavezama,  naš je stav da izlaznost u svjetlu tih činjenica ipak ne bi smjela biti nezadovoljavajuća. Mišljenja smo da se izglasavanjem izvanrednih rokova neće smanjiti kvaliteta ni otežati izvedba nastave, naprotiv; ako odluka o njima bude na vrijeme donesena, studenti će moći unaprijed rasporediti svoje vrijeme i bolje spremiti ispite, čime će se povećati i uspješnost polaganja.

Iako nam je jasno da postoje administrativno - tehničke poteškoće vezane uz izvanredni rok, dugogodišnja praksa je pokazala da je isti moguće održati. Budući da i danas postoje svi razlozi koji su i prošlih godina utjecali na to da Fakultetsko vijeće odobri izvanredne rokove, ovom peticijom urgiramo da se ne odstupa od ustaljene prakse te da se odobri održavanje izvanrednih jesenskih i proljetnih ispitnih rokova te da isti budu uneseni u akademski kalendar krajem ožujka i studenog s ciljem što veće izlaznosti i prolaznosti kao direktne posljedice pravovremenog izglasavanja tih rokova. Kao prijedlog također želimo istaknuti uspješnu praksu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta , Pravnog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, ali i mnogih drugih na kojima tijekom tjedna  u kojem se održavaju izvanredni ispitni rokovi akademskim kalendarom nisu predviđene nikakve druge akademske aktivnosti kako bi se olakšalo održavanje samih rokova. Apeliramo da se razmotri uvođenje slične prakse i na našem fakultetu. Svjesni smo da niti jedno rješenje nije idealno, ali niti studiranje u ovakvim uvjetima stalnih promjena pravilnika to nije, stoga vjerujemo u nastavak uspješne komunikacije i međusobne suradnje kojom ćemo uspjeti ostvariti rješenje na zajedničko zadovoljstvo kako profesora tako i studenata.

S poštovanjem,
Vaši studenti

Share for Success

Comment

476

Signatures