William Williams 0

FAW - No royal reception

1244 signers. Add your name now!
William Williams 0 Comments
1244 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Fel cefnogwyr sydd wedi dilyn tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru mewn ysbryd ac yn gorfforol yn ystod y misoedd diwethaf anhygoel, a'r blynyddoedd llai anhygoel, gofynnwn i Gymdeithas Bêl-droed Cymru i wrthod yn gwrtais ac yn breifat unrhyw wahoddiad a wnaed gan y frenhiniaeth Brydeinig yn ôl ein llwyddiant diweddar. Ni chwaraeodd y sefydliad hwn unrhyw ran mewn creu llwyddiant y tîm, ac felly mae ei gymeradwyaeth yn ddiangen ac yn amhriodol, ac ni ddylent gael yr hawl i ddefnyddio'r digwyddiad ar gyfer eu dibenion cyhoeddusrwydd ei hun, yn groes i ddymuniadaur llawer iawn o gefnogwyr.

Rydym yn dîm sy'n mwynhau adnoddau yn llawer llai nag eraill, ond un sydd wedi cael ei hedmygu a'i ddathlu ledled y byd ar ôl ein hymdrechion dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Rydym yn teimlo bod y gwerthfawrogiad o bobl yw'r anrhydedd pwysig a pharhaol.

____

As fans that have followed the Welsh national football team both in spirit and in person over the last few (incredible) months and (not-so-incredible) years, we ask that the Football Association of Wales politely and privately decline any invitation made by the British Royal Family in light of our recent success.

We feel that this type of event and "rubber-stamping" of our achievement by an institution that has had little to do it's bringing about would be unnecessary.

We are a team that has neither enjoyed the benefits nor riches that others might , yet we have been admired and celebrated throughout the world for our efforts over the last few months. We feel that this should be the ultimate and lasting honour.

Diolch!

Share for Success

Comment

1244

Signatures