ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

867 signers. Add your name now!
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 Comments
867 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Σχετικά με την μετακίνηση και απορρόφηση του Τμήματος “Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων” του ΑΤΕΙΘ στις Σέρρες και την υποβάθμισή του σε μία κατεύθυνση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών.
Σύσσωμο το Τμήμα ΑΑ & ΔΑΕ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  καθηγητές, φοιτητές και απόφοιτοι, είμαστε αντίθετοι στην εξαφάνιση του Τμήματός μας από τον Εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας και την κατάργηση της ειδικότητας του Τεχνολόγου Γεωπονίας Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τη στιγμή που όλοι στην Ελλάδα, την Ευρώπη και Διεθνώς, δηλώνουν και υποστηρίζουν την ενίσχυση της Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας, την  προώθηση της οικονομικότερη διαχείρισης της Αγροτικής παραγωγής και τη στροφή στην πρωτογενή παραγωγή, έρχεται το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ" και δηλώνει ότι δε χρειάζονται στελέχη Τεχνολόγοι Γεωπονίας Αγροτικής Ανάπτυξης και τους μετατρέπει σε Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Προφανώς οι συντάκτες του Σχεδίου Αθηνά πήραν και έκαναν αυθαίρετες συγκολλήσεις τμημάτων, με μοναδικό κριτήριο το όνομα. Δεν έλαβαν καθόλου υπόψη γνωστικά αντικείμενα, στόχους και προσανατολισμούς των σπουδών, ούτε καν το Πρόγραμμα διδασκόμενων μαθημάτων.
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων προέρχεται από το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει ιστορία 40 ετών στην Τεχνολογική Εκπαίδευση. Αποτελεί το μοναδικό Τμήμα ΤΕΙ με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ οι απόφοιτοί του στελεχώνουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, ως Τεχνολόγοι Γεωπονίας Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η λογική της ένταξης σαν κατεύθυνση ενός Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (διεθνώς Farm management) σε ένα Οικονομικό Τμήμα, ξεκομμένο από Γεωπονική Σχολή, δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή και διεθνή εφαρμογή, η οποία εντάσσει παρόμοια τμήματα σε Σχολές Γεωπονικής Κατεύθυνσης.
Το Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα αντικείμενα εφαρμογής της γεωργικής οικονομίας, με εφαρμογή στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα και ευρύτερα του αγροτικού χώρου. 
Σκοπός
Το Τμήμα έχει ως σκοπό να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία, σχετικά με τη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και γεωργικών επιχειρήσεων. 
Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος προβλέπεται στα Π.Δ. 109/1989 και Π.Δ. 264/2000. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως Τεχνολόγοι Γεωπονίας δραστηριοποιούνται στους τομείς:
• Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και γεωργικών συνεταιρισμών.
• Εργασία σε υπηρεσίες του Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 
  1. Πιστοποίησης Λογαριασμών, 
  2. Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
  3. Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, 
  4. Ελέγχου Τροφίμων και Ποιότητας και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, 
  5. στελέχωση των Γεωργικών Συνεταιρισμών.
• Ως ιδιώτες: 
  1. Εμπορία γεωργικών προϊόντων, 
  2. γεωργικών φαρμάκων, 
  3. γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και λιπασμάτων.
• Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της γεωργικής παραγωγής, και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού.
• Λειτουργία γραφείων ειδικών γεωπονικών δραστηριοτήτων όπως: 
αγροτικών ασφαλίσεων, συμβούλων Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την αναζήτηση, σύνταξη, και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και μελετών ανάπτυξης υπαίθρου, καθώς και στην υποστήριξη και αξιολόγησή τους.
• Στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης των γεωργών.
Όπως λοιπόν προκύπτει από τα αναγραφόμενα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι Τεχνολόγοι Γεωπονίας με σαφή γεωπονική και οικονομική κατεύθυνση. 
Η ιδιαιτερότητα αυτή του Τμήματος το καθιστά μοναδικό σε όλα τα Τεχνολογικά Ιδρύματα
Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα παρουσιάζει πλήρη κάλυψη των θέσεων των φοιτητών, με σημαντική αύξηση μορίων (πάνω από την βάση του 10). 
Το Τμήμα παρουσιάζει σημαντικό ερευνητικό έργο και ιδρυματικές συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ.
Το Τμήμα έχει δημιουργήσει υποδομές για την εκπαίδευση των φοιτητών σε γεωπονικά και οικονομικά αντικείμενα.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο «Αθηνά», το Τμήμα ΑΑΔΑΕ του ΑΤΕΙΘ, με ποσοστό επιτυχόντων κάτω από τη βάση του 10 μόνο 4,76% (από τα χαμηλότερα ποσοστά του Πίνακα του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ), προτείνεται να απορροφηθεί από το Τμήμα Δ/σης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών του οποίου το ποσοστό επιτυχόντων κάτω από τη βάση είναι 75,93%.
Σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα (μετατρέπεται σε μία κατεύθυνση την οποία το Σχέδιο δεν προβλέπει), συγκεκριμένα το Σχέδιο αναφέρει σαν κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, τη Διοίκηση Οργανισμών και το Marketing – Εμπορία & Διαφήμιση, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει καμία ταύτιση γνωστικού αντικειμένου και επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αποφοίτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, που οι απόφοιτοί του είναι οικονομικής κατεύθυνσης και εργάζονται  ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Επίσης στον αντίστοιχο πίνακα του Σχεδίου Αθηνά με τα Τμήματα χωρίς βιωσιμότητα δεν αναφέρεται το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, το οποίο φυσικά και δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια «μη βιωσιμότητας» που διαφαίνεται να έχει λάβει υπόψη του ο συντάκτης του σχεδίου (Βαθμός πρώτου, βαθμός τελευταίου, ποσοστό επιτυχίας κάτω από τη βάση).
Είναι αυτονόητο ότι ένας Τεχνολόγος Γεωπονίας Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίζεται σε βασικές γεωπονικές γνώσεις (γνώση των καλλιεργειών, των γεωργικών φαρμάκων ή των εκτροφών, των εχθρών και Ασθενειών, του εδάφους και του εμπλουτισμού του, βασικές και ουσιαστικές συνιστώσες της διαμόρφωσης της οικονομικότητας της γεωργικής παραγωγής), όπως προκύπτει και από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 
Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την απορρόφηση του Τμήματος ΑΑΔΑΕ σε κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων μόνο σύγχυση και ακύρωση κεκτημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μπορεί να επιφέρει. 
Συμπέρασμα: Η μετακίνηση του Τμήματος Αγροτικής ανάπτυξης και Δ/σης Αγροτικών Επιχειρήσεων, στις Σέρρες και η απορρόφησή του από Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και η υποβάθμισή του σε ανύπαρκτη κατεύθυνση, αναμένεται να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, ενώ ουσιαστικά οδηγεί στη δημιουργία κατεύθυνσης με ανύπαρκτο επαγγελματικό προσανατολισμό των πτυχιούχων.

Share for Success

Comment

867

Signatures