Leen Goossens 0

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Zonder Racisme

44 people have signed this petition. Add your name now!
Leen Goossens 0 Comments
44 people have signed. Add your voice!
44%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Oproep voor een Faculteit Zonder Racisme

Wij, studenten, proffen, personeel, directie en bestuur van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent, zeggen nee tegen racisme.

Omdat alle mensen gelijkwaardig zijn en gelijke kansen tot ontplooiing moeten
krijgen.
Omdat discriminatie omwille van huidkleur, taal, godsdienst, sexe, sexuele voorkeur,
handicap en nationaliteit onaanvaardbaar is.
Omdat racisme mensen tegen elkaar opzet, verdeeldheid zaait en haat doet
ontstaan.Omdat migrantenjongeren dagelijks blootstaan aan vernederende
opmerkingen, pesterijen en ongelijke kansen. Omdat het samenleven van
verschillende culturen ons leert de waarden en beperkingen van elke cultuur, ook de
eigen, in te zien.

Wij verplichten ons om alle vormen of uitingen van racisme en discriminatie uit onze
faculteit te weren.

Onze faculteit dient actief alle racistische opmerkingen, 'argumenten', vooroordelen
en de theorieën die daaraan ten grondslag liggen te weerleggen. Omdat racisme een
leugen is en geen enkelen wetenschappelijke grond heeft. Omdat vooroordelen voor
waarheid doorgaan, alleen omdat ze zo vaak herhaald worden.

Onze faculteit moet initiatieven nemen tegen racisme en discriminatie, en tot het
vergroten van onze kennis over andere volkeren en culturen en tot het ontwikkelen
van sociale vaardigheden om op een positieve manier te (leren) leven in onze multi-
etnische samenleving.

Racisme is een emotioneel beladen onderwerp. Dikwijls volstaan argumenten niet om
vooroordelen te weerleggen. De ontmoeting van jongeren uit diverse etnische groepen
en van verschillende achtergrond is een noodzakelijk onderdeel van de taak van een
faculteit zonder racisme.

Onze faculteit weert racistische organisaties en racistische propaganda.

Onze faculteit neemt jaarlijks initiatieven tegen racisme en discriminatie en voor een
multicultureel samenleven.

Door de werving van de (ere) titel "Faculteit Zonder Racisme" sluit onze faculteit
aan bij de nationale en internationale Jeugdbeweging "School Without Racism".
Wij streven ernaar dat een ruime meerderheid (minimaal 60%) van leerlingen,
onderwijzend en ander personeel, directie en bestuur deze oproep ondersteunt.

Hiermee krijgt onze school de titel "Faculteit Zonder Racisme" en verplicht zij zich
deze titel nu en in de toekomst met trots waar te maken en uit te dragen.

Met "Faculteit Zonder Racisme" naar een Wijk Zonder Racisme, naar een Stad
Zonder Racisme, naar een Land Zonder Racisme, naar een Wereld Zonder Racisme.

Als signaal naar de samenleving hangen we het bord "Faculteit Zonder Racisme" op
een goed zichtbare plaats op de buitengevel bij de hoofdingang van de school.

Jaarlijks worden nieuwe studenten en personeel verzocht deze petitie te ondertekenen.

Links

Meer info op facebook

Ook de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen wordt een faculteit zonder racisme! Hier vind je hun petitie.
Share for Success

Comment

44

Signatures