Spyros Moiro Attiki 0

Europeans Decide The End of European Austerity

133 people have signed this petition. Add your name now!
Spyros Moiro Attiki 0 Comments
133 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Greek-Ελληνικά

«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα απ’ τον νου και την καρδιά,ανέβηκα πιο πάνω, είμαι λέφτερος»

Εδώ και πάνω από 5 χρόνια η ανθρώπινη υπόσταση στην Ελλάδα αντικαταστάθηκε από την ευημερία των αριθμών. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να είναι άνθρωποι.Έγιναν «άνεργοι», «νεόπτωχοι», «χαμηλοσυνταξιούχοι», ή όπως αλλιώς ήθελαν κάποιοι «άνθρωποι» να τους χαρακτηρίζουν.

Οι ανθρώπινες ψυχές σ’ αυτή τη χώρα που είναι καταδικασμένη να «διακοσμεί μουσεία με ανοίκεια και λάθρα λάβαρα» μετατράπηκαν σε μεταβλητές μέσα στον ορυμαγδό των οικονομικών όρων.

Οι ιδέες της αλληλεγγύης και της κοινής πορείας 28 κρατών δώσανε τη θέση τους στους εκβιασμούς για τη συνέχιση των «δεσμεύσεων»... Δεσμεύσεις για τις οποίες ο Ελληνικός λαός ουδέποτε ερωτήθηκε.

Κι όμως, αυτός ο λαός ήλπιζε. Ήλπιζε στις αξίες που τον ενώνουν με τους άλλους 27. Μετά από αυτό φοβήθηκε. Φροντίσανε γι’ αυτό οι τελευταίοι απ’ τους «Καπεταναίους» που αλλάξανε. Πλέον όμως, ούτε ο φόβος τους εκφράζει.

Γιατί ξέρουν πως «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια Ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις».

Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω όχι για μένα, αλλά για τον νεογέννητο ανιψιό μου, που ενώ έχει μόλις γεννηθεί «χρωστάει» πάνω από 30 χιλιάδες ευρώ γιατί είχε την ατυχία να γεννηθεί εδώ. Κι αν και είπα ότι και πάλι θα σωπάσω «κάθε στιγμή το λαρύγγι μου γεμίζω με μ’ ένα φθόγγο, μ’ ένα ψίθυρο, μ’ ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που μου λέει: ΜΙΛΑ!»

Σπύρος Ι.Μοιρώτσος

«Άνεργος», μέλος «Νεόπτωχης» Ελληνικής Οικογένειας που προσπαθεί να κερδίσει πίσω το δικαίωμα του να του συμπεριφέρονται ανθρώπινα

Όποιος έχει την άποψη, πέρα από οποιαδήποτε ιδεολογία (άλλωστε από πότε οι συνταγές του χθές δίνανε λύση στα προβλήματα του σήμερα), ότι η λιτότητα πρέπει να σταματήσει σε ΟΛΗ την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα, μπορεί να υπογράψει στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να δώσει το δικό του μήνυμα. Μπορεί επίσης να μεταφράσει το παρόν και να το κοινοποιήσει σε γνωστούς του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ώστε να είναι το μήνυμα όσο το δυνατόν πιο εύηχο και καθαρό.

English

"I hope for nothing, I fear for nothing. Liberated from the mind and heart, I went above.I am Free"

For over five years the human condition in Greece was replaced by numbers. People stopped being considered people and were instead considered "unemployed", "new poor", "low pensioners" or whatever some people wanted to characterize them as.

The human souls of this country have been doomed to "decorate museums with unfamiliar and surreptitious banners", and turned into variables in the rumble of the current economic conditions.

Proclaiming ideas of solidarity and togetherness, the 28 Euro states gave their position to blackmail with the continuation of "commitments" -- "commitments" for which the Greek people never asked.

Yet, these people had hoped. They hoped that the values that unite Greece with the other 27 would win through. After that, they were scared. Expecting the "captains" of society, who have now vastly changed, would take care of their problems. However, now, neither hope nor fear is expressed.

Because they know that "If Greece decomposes, at the end you will see an olive, a vine and a boat." Which means: in other words, the tools to remake Greece.

I feel the need to speak not for me but for my newborn nephew. He "owes" over 30,000 euro because he had the misfortune to be born here. And although I have said that I will be silenced, "my throat fills with with a phoneme, with a whisper, with a stuttering, with a cry that says: SPEAK!"

- I.Moirotsos Spyros

"Unemployed" member of a "new poor" greek family that is trying to win back the right to behave human.

Whoever takes the view, beyond any ideology, that austerity must cease throughout Europe, they may sign the following link and give their own message. This message can also translated and communicated to friends at home and abroad so that the message is sounded as purely as possible.

Share for Success

Comment

133

Signatures