mostafa 0

اعتراض به انتقال برخی گرایش های رشته روانشناسی به وزارت بهداشت

1588 people have signed this petition. Add your name now!
mostafa 0 Comments
1588 people have signed. Add your voice!
32%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بسمه تعالی

چندی پیش خبر انتقال برخی از گرایش های روانشناسی – بالینی، سلامت و خانواده – از مجموعه روانشناسی وزارت علوم به وزارت بهداشت از طریق مجاری رسمی اعلام گشت و موجب بهت و ناباوری دانشجویان، اساتید و فعالان حوزه روانشناسی شد. تصمیمی با این ابعاد که کوچکترین پیامدش تجزیه و چندپارگی در رشته روانشناسی و تحت تأثیر قرار گرفتن تمام بخش های درگیر با سلامت روان مردم است، نیازمند مطالعه تخصصی و ارزیابی کارشناسی با حضور همه مسئولین مربوطه بود. حال آنکه در این میان هیچ کس حاضر به مشورت و نظرخواهی از اعضای جامعه روانشناسی کشور نشد و با این حال، تصمیم نهایی اتخاذ شد. لذا با توجه به انفعال مسئولین وزارت علوم، و سایه سنگین ارکان وزارت بهداشت بر این انتقال، ما دانشجویان جامعه روانشناسی کشور، تصمیم به نوشتن این نامه گرفتیم تا نه به عنوان یک حرکت صنفی، بلکه با هدف روشنگری در خصوص پیامدها و عواقب تصمیمات نسنجیده و کارشناسی نشدة این چنینی، گامی در جهت جلوگیری از پشیمانی در آینده برداریم و اعتراض خود را نسبت به این انتقال اعلام کنیم.

امید است مسئولین محترم با تدبیر خود و اخذ دیدگاه صاحبنظران، امید را در دل جامعه روانشناسی کشور زنده نگه دارند .

از طرف جامعه دانشجویی روانشناسی ایران

Share for Success

Comment

1588

Signatures