Heikki Patomaki 0

Epäluottamuslause Helsingin yliopiston johdolle

1395 people have signed this petition. Add your name now!
Heikki Patomaki 0 Comments
1395 people have signed. Add your voice!
28%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Jos eduskunnan käsittelyssä oleva yliopistolaki ja konsistorin linjaama johtosääntö hyväksytään esitetyssä muodossa, niin me tutkija-opettajat, opiskelijat ja muun henkilökunnan edustajat menetämme muunmuassa oikeutemme osallistua yliopistomme yhteisiä asioita koskevaan päätöksentekoon. Monet meistä menettävät myös virkamiesasemansa, joka on tähän asti varjellut paitsi akateemista vapautta niin myös lehtorien ja professorien työpaikkoja. Helsingin yliopiston johto on yksiselitteisesti asettunut tukemaan uudistuksia, perustellen niitä sekä ulkoisilla pakolla että taloudellis-hallinnollisen autonomian lisäämisellä. Kuitenkin ulkoisia pakkoja on vahvasti liioiteltu. Sen sijaan että rehtori Thomas Wilhelmsson, kansleri Ilkka Niiniluoto ja muu yliopiston johto olisivat puolustaneet tiedeyhteisön vapautta ja itsehallinnollisuutta, he ovat katsoneet tehtäväkseen panna toimeen ministeriöiden virkamiesten tahtoa jo ennen kuin uudesta yliopistolaista on edes tehty sitovia päätöksiä. Helsingin yliopiston johto on myös julkisuudessa esittänyt yliopistolaisten tukevan uudistushankkeita, vaikka kyselyyn vastanneista professoreista vain noin viideosa ilmaisi tukensa niille ja ylivertainen enemmistö vastusti. Ei ole mitään perusteita olettaa, että tukea löytyisi keskiryhmien tai opiskelijoiden keskuudesta yhtään enemmän. Ulkopuolisten tuominen yliopiston johtoon ei ole yhteensopiva autonomian lisäämisen tavoitteen kanssa. Lisäksi rehtori, kansleri ja pienen konsistorin edustajat ovat jättäneet sanomatta, että muodollinen taloudellinen itsenäisyys tulee käytännössä lisäämään yliopiston riippuvuutta tutkimuksen ja koulutuksen markkinoista eli rahoittajien tahdosta. Näin on jo tapahtunut niissä maissa, joista uudistusten malli on kopioitu. Muutos siis vähentää akateemista vapautta. Meistä allekirjoittaneista on aivan erityisen perusteetonta käyttää taloudellisen itsenäisyyden lisäämistä perusteluna purkaa yliopiston sisäinen kolmikantademokratia ja siirtyä hierarkkiseen johtamismalliin, joka on täysin yhteensopimaton vapaan yliopiston idean kanssa. Niinpä me Helsingin yliopistossa työskentelevät ja opiskelevat allekirjoittaneet esitämme - normaalien demokraattisten periaatteiden mukaisesti - epäluottamuslauseen yliopiston johdolle. Se on kehotus panna välittömästi toimeen uudet vaalit. Tavoitteena on saada yliopistolaisten luottamusta nauttiva johto, jonka tehtävänä on (i) aloittaa johtosääntöuudistuksen valmistelu kokonaan alusta ja (ii) pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan uuden yliopistolain muotoutumiseen siten että se takaa vapaan tieteen ja opetuksen sekä itsehallinnollisen yliopiston myös tulevaisuudessa. Tämä kansalaisaddressi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille, mutta myös muiden yliopistolaisten tuen ilmaukset ovat tervetulleita. Laittakaa "comments" kohtaan oletteko professori, opettaja, tutkija, muuta henkilökuntaa vaiko opiskelija ja käyttäkää helsinki.fi osoitetta jos suinkin mahdollista. Kiitos! Huom! Nimien kerääminen on päättynyt sunnuntaina 26.4. ja addressi on toimitettu Helsingin yliopiston johdolle tiistaina 28.4. Nimilistasta on poistettu suurin osa niistä, joilla ei ole oman ilmoituksensa tai sähköpostiosoitteen perusteella suoraa kytköstä Helsingin yliopistoon. Lopullisessa listassa on siten 1261 nimeä. Kiitos! PS. Saatekirje löytyy Heikki Patomäen blogisivuilta, linkki yllä vieressä.

Sponsor

Heikki Patomäki http://www.valt.helsinki.fi/blogs/patomaki/index.htm
Share for Success

Comment

1395

Signatures