Dr Ali Sarmast 0

Enforcement of deprived areas 4

112 people have signed this petition. Add your name now!
Dr Ali Sarmast 0 Comments
112 people have signed. Add your voice!
12%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

جناب آقای دکتر نوبخت
ریاست محترم کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی
با سلام واحترام
امضاکنندگان این نامه که پذیرفته شدگان با سهمیه مازاد مناطق محروم در آزمون های دوره سی وهشتم و سی ونهم پذیرش دستیار تخصصی بوده و براساس پی گیری های انجام شده و با حسن نظر شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت محترم بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در هشتاد وششمین نشست این شورا به تاریخ هشتم شهریورماه هزار وسیصد نود وشش در راستای اجرای عدالت آموزشی تصمیم به تبدیل سهمیه از مازاد مناطق به سهمیه آزاد با توجه به روند پذیرش در حین انتخاب رشته توسط مرکز سنجش پزشکی ،گرفته شد و به امضای وزیر محترم بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی هم رسید در زمینه اجرایی نشدن این مصوبه علیرغم گذشت حدود چهارماه ازتصویب آن از محضر جنابعالی درخواست داریم که مراتب از طریق کمیسیون محترم بهداشت مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.به پیوست مدارک مربوط به توضیحات مورد نیاز در مورد دلایل اراٸه شده برای تصویب این مصوبه حضورتان ارسال می گردد.از جنابعالی درخواست داریم در صورت صلاحدید ونیاز به تشکیل جلسه ای با نمایندگان محترم وزارت بهداشت ودرمان،نمایندگانی از طرف ذینفعان این مصوبه هم جهت اراٸه ادله وتوضیحات لازم حضور داشته باشند.از توجه و حسن نظر حضرتعالی پیشاپیش سپاسگزاری نموده وامیدواریم در جهت احقاق حق واقعی همکاران جوان متخصص خود که به دنبال برقراری عدالت آموزشی بنا به اشاره شورای آموزش پزشکی وتخصصی وزارت محترم هستند،محبت وتلاش خود را مبذول دارید.
با سپاس

Share for Success

Comment

112

Signatures