Nima Marofi 0

درخواست پایان اعتصاب زنان دربند در زندان اوین

162 people have signed this petition. Add your name now!
Nima Marofi 0 Comments
162 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

354853241434587.jpg?r=0.5221588172227636

درخواست از ده زن زنداني اوين كه در اعتصاب غذايند


این نوشته، نامه اي كوتاه است؛ بي مقدمه، بي حاشيه. خطاب به زني كه نمي دانيم آيا تاب و تواني براي خواندن يا شنيدن اين نامه برايش مانده است يا نه!
 و نيز اين نامه خطاب به نه نفر زني است كه آبرو و حرمتشان، آبرو و حرمت ماست و اين روزها در اعتراض به رفتار دور از نجابت زندانبانان اوين، دست به اعتصاب غذا زده اند
.
 دوستان عزيز ما! اسطوره هايي كه نام " زن" از شما اعتباري دوباره گرفته است
!
اين روزها قدر زندگي شما براي ما ارزشمندتر از هرچيزي است.
نسرين خوب!
تو را براي خودت مي خواهيم براي مهراوه و نيما، براي رضا خندان و خانواده مهربانت و البته براي همه بچه هاي ايران كه تو، مدافع حقوقشان بوده اي و خواهي بود.
زناني كه در پشت ديوارهاي اوين، با اعتصاب غذا، جانتان را سپر دفاع از حرمت و كرامت انساني كرده ايد! شما را براي آنچه كه هستيد و آنچه كه بوده ايد مي خواهيم. زيرا كه باور داريم، بودن شما، پشتيبان و سرمايه يك جنبش انساني و حق محور در كشور ماست
.
ياران و دوستان مقاوم ما، اگر دستگاه قضايي ايران، گوشي ناشنوا دارد، دنيا صداي حق خواهي تان را شنيده است
.
 نسرين عزيز، براي مقاومت در برابر اين دستگاه عريض و طويل قضايي كه شأنش تاحد درافتادن و تحت تعقيب قرار دادن دختر١٢ ساله تو نزول كرده است، ماندگاري و زندگي ات را از خودت طلب مي كنيم
.  
عزيزان ما، نسرين ستوده، بهاره هدايت، ژيلا بني يعقوب، مهسا امرآبادي، ژيلا كرم زاده مكوندي، راحله ذكايي، حكيمه شكري، نازنين ديهيمي، نسيم سلطان بيگي و شيوا نظرآهاري!
 اجازه دهيد، نان و نمك توان مقاومتتان را افزون كند. اجازه دهيد، كه خون شما در شريان زندگي ايران همچنان جاري بماند
.
بمانيد؛ سربلند و مثل هميشه مقاوم
.
 به شما اطمينان مي دهيم كه ما پژواك صداي شما خواهيم بود و خواسته هايتان را به هر زبان ممكن طلب مي كنيم.

13آبان 1391

Links


Share for Success

Comment

162

Signatures