Please leave EMADUTA on Shift 2

Nelu Nelu
Anonymous 0 Comments
13 Signatures Goal: 30

Aşa cum pe drept cuvânt s-a subliniat în Expunerea secretarului general al partidului la marele forum democratic de la sfârşitul lunii noiembrie, anul trecut, România s-a transformat într-o perioadă istorică scurtă dintr-o ţară slab dezvoltată într-o ţară industrial-agrară, cu o industrie puternică, cu o agricultură în plină dezvoltare, cu mari realizări în domeniul ştiinţei, învăţământului, culturii, factori hotărâtori pentru progresul general al patriei noastre socialiste. Toate aceste mari realizări au asigurat ridicarea generală a gradului de civilizaţie, a bunăstării materiale şi spirituale a întregului nostru popor. Datorăm toate acestea politicii juste a partidului nostru de aplicare consecventă a legilor generale, a principiilor socialismului ştiinţific la realităţile ţării noastre. Măreţele realizări obţinute sunt rezultatul muncii pline de abnegaţie a clasei muncitoare, ţărănimii, a intelectualităţii, a întregului nostru popor, care, în strânsă unitate, sub conducerea partidului nostru, înfăptuiesc neabătut politica generală de înaintare a patriei noastre pe calea socialismului şi comunismului. ȘI ÎN PLUS, lăsați-l pă EMADUȚĂ pă Shiftu 2 că e el ne călăuze!

Comment

13

Signatures

 • 5 years ago
  Horia Stefan Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  Serban Munteanu Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  cristina Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  Bogdan Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  anonimus Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  Cristian Radu Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  Horia Bătrânu Sweden
  5 years ago
 • 5 years ago
  Marius Sweden
  5 years ago