konstantina kladi 0

EETAA- ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

431 people have signed this petition. Add your name now!
konstantina kladi 0 Comments
431 people have signed. Add your voice!
44%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΜΗΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κύριε Πρωθυπουργέ, Εμείς οι μητέρες που αποκτήσαμε παιδιά σε συνθήκες γενικής οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα και θα πρέπει να τα αναθρέψουμε και να τα διαπαιδαγωγήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως και οι εργαζόμενοι στον τομέα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, που είμαστε κυρίως νέες γυναίκες, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία και να δηλώσουμε την υποστήριξή μας για τη συνέχιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτεί τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» των γυναικών που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έγινε μάλιστα γνωστό ότι οι προοπτικές για την κάλυψη των πόρων του Προγράμματος κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (νέο ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι ευοίωνες. Με έκπληξη πληροφορούμεθα, όμως, ότι η αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος ανακοίνωσε προς τους συλλογικούς φορείς των επαγγελματιών παιδικών σταθμών, ότι αυτό έχει εξαντλήσει τους πόρους του και ότι η δυσκολία υλοποίησής του κατά το σχολικό έτος 2013-14 είναι δεδομένη. Δεν θα υπεισέλθουμε στο ιστορικό και στους όρους διαχείρισης των κονδυλίων του Προγράμματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την απορρόφηση των πόρων του από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος υπήρξε μια αξιέπαινη χειρονομία από μέρους του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Α. Μανιτάκη, να μεταφερθούν στο Υπ. Εργασίας επιπλέον κονδύλια ύψους 30 εκ. ευρώ προς ενίσχυση του Προγράμματος. Αποτελεί, όμως, ένα μεγάλο ερωτηματικό, για ποιο λόγο παρά την εμφανή αρχική καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, δεν προβλέφθηκε η ανάγκη επέκτασής του κατά το σχολικό έτος 2013-14, ώστε να προκύψει η απαραίτητη «γέφυρα» σύνδεσης με το επόμενο ΕΣΠΑ 2014-20. Η σπουδή εξεύρεσης κονδυλίων για την κάλυψη των ελλειμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τα δύο προηγούμενα έτη, ίσως δεν θα έπρεπε να στρεβλώσει την ποσοστιαία κατανομή (με κατάληξη 3 προς 1 υπέρ του δημόσιου τομέα) και να απορρυθμίσει τη ροή του προγράμματος που αφορά τις υφιστάμενες Δομές όλων των φορέων: Δημοσίων, Ιδιωτικών και Φιλανθρωπικών. Αυτή τη στιγμή προέχει να βρει και άλλους μιμητές η ενέργεια του κ. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να μεταφερθούν και άλλα αναπορρόφητα κονδύλια του ΕΣΠΑ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ώστε να διατεθούν για το σημαντικό κοινωνικό σκοπό επιδότησης των εργαζόμενων μητέρων, με αποκλειστικό σκοπό να διατηρηθεί τόσο η σημαντική συμβολή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία της χώρας μας όσο και η κοινωνική ισορροπία και συνοχή. Απευθύνουμε έκκληση προς τον κ. Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, καθώς και προς του αρμόδιους Υπουργούς της συγκυβέρνησης να μεριμνήσουν για την άμεση αποκατάσταση της προβλεπόμενης αδυναμίας φιλοξενίας των παιδιών μας στους παιδικούς σταθμούς της χώρας, ανεξαρτήτως φορέα, μέσω της μεταφοράς πόρων προς όφελος της δράσης «Εναρμόνιση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής» για το επόμενο σχολικό έτος 2013-14.

Links


Share for Success

Comment

431

Signatures