Kalin Kroumov 0

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ И УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗЗО ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

190 people have signed this petition. Add your name now!
Kalin Kroumov 0 Comments
190 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

До:
Г-н Росен Плевнелиев
Президент на Република България

Г-жа Цецка Цачева
Председател на Народното Събрание на Република България

Г–н Бойко Борисов
Министър-Председател на Република България

Г-жа Десислава Атанасова
Министър на Здравеопазването

Г-н Симеон Дянков
Министър на Финансите

Г-жа Елена Поптодорова
Извънреден и пълномощен посланик
на Република България в САЩ

До Българските Медии

ПЕТИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В САЩ

Относно:
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.

 

Обръщаме се към държавните институции в България с искането да се проведе разяснителна кампания относно промените в ЗЗО и начина по който те засягат българската общност в чужбина. Също така настояваме за отменяне на срока за подаванe на декларации и заявления за освобождаване от здравни осигуровки поради пребиваване в чужбина, който считаме за крайно неудобен

 
    Съгласно Закона за здравното осигуряване българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО). С поставянето на  този краен срок се създава напрежение сред българите в чужбина.
 
  Липсата на адекванта комуникация чрез медиите, посолства и консулства  по места създава убеждението в българската общност , че д
ържавата цели с тези промени  да превърне начисленията за здравноосигурителни вноски от минали години в бъдещи финансови задължения на българските граждани, които живеят в чужбина. Съгласно чл.40а от ЗЗО  те не дължат вноски за здравно осигуряване. 
 
  Проверката на статуса в системата на НАП дава неточна и подвеждаща информация.  Много българи  смятат, че това е решен въпрос преди години, когато са подали заявление за прекратяаване на осигурителните вноски , което всъщност не е така. Много други се опасяват, че ще пропуснат срока и факта, че това се случва по време на Коледните празници само прави нещата по-трудни за всички.
 
  Негативното настронеие срещу тези промени в закона  водят и до формиране на убеждението сред нас, че с това държавата цели да започне събирания на тези несправедливо възникнали задължения по административен или съдебен ред и за сметка на българската общност в чужбина. 
 
   Във времето, когато Българската Общност извън Родината може да бъде от помощ на процесите в нашата държава , недоразумения от този род само ще подкопаят доверието и ще отдалечат българите в чужбина от България.
   Ние  вярваме, че може да сме полезни на България по много начини и от друга страна не сме съгласни с начините и сроковете с които се налагат промените в ЗЗО в този конкретен случай. Прерастването на това недоволство в кампания против Институциите в Бъларската Държава би било следващото нещо, на което ние не искаме да ставаме свидетели и съучастници. На това все още може да се гледа като на недоразумение , което може лесно да бъде поправено. 
 
Ето и нашите искания:

1. Като за начало искаме премахване на  крайният срок за подаване на заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г. Това ще отнеме от напрежението и ще позволи на хората да празнуват весело и спокойно.

2. Да се осигури адекватна възможност  за подаването на заявленията по  електронен път и максимално улеснено от усложнение на процедурата като премахване изискването за електронен подпис.

3. Да се осигури и организира през 2013 година  адекватна разяснителна кампания за промените в ЗЗО.

 

Всичко друго ще изглежда рекет в очите на всеки българин който живее в чужбина. Липсата на разбиране и съответно съдействие по този въпрос само ще затвърди това убеждение, а от едно такова разделение ще загубим всички.

 

С Уважение, 

 Инициативна група на Българската Общност 

 САЩ


17 декември 2012 г.
 
 

Links


Share for Success

Comment

190

Signatures