Mabon ap Gwynfor 0

Cadwch Ysgolion Edeirnion / Keep Edeirnion Schools

51 people have signed this petition. Add your name now!
Mabon ap Gwynfor 0 Comments
51 people have signed. Add your voice!
51%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

This is a bi-lingual Welsh/English Petition. For English version please scroll down.

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dechrau ar broses o ymgynghori ynghylch dyfodol 7 o ysgolion cynradd Edeirnion: Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerfil Goch, Ysgol Llandrillo, Ysgol Maes Hyfryd, Ysgol Carrog, Ysgol Glyndyfrdwy. Yr opsiynau sydd wedi cael eu rhoi ger bron yw (1) i gau yr ysgolion yma ac agor dwy ysgol newydd yng Nghorwen, un Gymraeg ac un Saesneg; (2) i gau 3 neu 4 o'r Ysgolion gan cadw Caer drewyn a Maes Hyfryd.

 

Rydym ni o'r farn fod y cynlluniau arfaethedig yma yn creu rhwyg rhwng pentrefi gan orfodi pentrefi bychan i frwydro eu corneli eu hunain ar draul pentrefi cyfagos.

 

Rydym ni yn pryderi mai dwy opsiwn yn unig sydd yn cael ei gynnig hyd yma, ac yn pryderi ymhellach nad oes opsiynau eraill yn cael eu hystyried. Rydym o'r farn fod yna opsiynau eraill ar gael ac fod angen lledu maes yr ymgynghoriad ac yn galw ar i Gyngor Sir Ddinbych ystyried opsiynau eraill fel rhan o'r ymgynghoriad.

 

Denbighshire County Council have started on a consultation process regarding the future of 7 primary schools in Edeirnion: Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerfil Goch, Ysgol Llandrillo, Ysgol Maes Hyfryd, Ysgol Carrog, Ysgol Glyndyfrdwy. They have so far developed 2 option: (1) to close all seven schools and open two new schools in Corwen, one English medium and one Welsh medium; (2) to close 3 or 4 of the schools abd retain Ysgol Caer Drewyn and Maes Hyfryd.

 

We believe that these option will create a devide between villages forcing small rural villages to fight for their own corner at the expense of neighbouring villages.

 

We are concerned that there are only two options being considered, and are further concerned that there are no other options. We are of the opinion that other options should be considered and that the scope of the consultation should be widened and therefore call on Denbighshire County Council to consider other options as part of the consultation.

 

 

Links

Share for Success

Comment

51

Signatures