Jørgen Kjær 0

Nytt engelsk navn - Norwegian School of Economics

103 people have signed this petition. Add your name now!
Jørgen Kjær 0 Comments
103 people have signed. Add your voice!
42%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Nytt engelsk navn På NHHs styremøte den 10. februar står skolens engelske navn på agendaen, og det skal avgjøres om hvorvidt dette skal endres. I den forbindelse ønsker vi å inkludere studentene i prosessen mot en eventuell navneendring. De fleste er enige i at dagens navn, Norwegian School of Economics and Business Administration er for langt og tungvindt. Valget står i hovedsak om to alternativer, Norwegian School of Economics eller Norwegian Business School. Merkenavnet og forkortelsen NHH vil bestå uavhengig av hvilke alternativ man går for. En undersøkelse gjort i høst viser at studentene er delt mellom de to forslagene, et knapt flertall ville gå for det sistnevnte. Både Handelshøyskolen i Stockholm og Helsinki har valgt å bruke Economics, henholdsvis Stockholm School of Economics og Aalto University School of Economics. Disse skolene er gode å sammenligne seg med da de tilbyr omtrent de samme fagområdene som NHH gjør, samtidig som de har en internasjonal profil. En annen god skole det også er nærliggende å sammenligne seg med har valgt motsatt, nemlig Copenhagen Business School. Dette viser at begge alternativene kan forsvares. Vi mener at Norwegian School of Economics er det beste alternativet. Internasjonalt oppfattes Economics relativt bredt, det omfavner langt mer enn bare samfunnsøkonomi. Samtidig omfatter begrepet mange av de fagfelt høyskolen har blitt internasjonalt kjent og anerkjent for gjennom tidene. BI kaller seg for Norwegian School of Management, mens handelshøyskolene i Bodø, Tromsø, Ås og Stavanger samt Trondheim Økonomiske Høyskole bruker alle Business i sine engelske navn. Norwegian School of Economics vil således bidra til å differensiere NHH fra den stadig økende konkurransen av institusjoner som tilbyr økonomisk videreutdanning i Norge. Dette vil kunne bidra til å skape en tydeligere internasjonal profil som skolen trenger for å kunne markere seg internasjonalt. Er du enig i at Norwegian School of Economics er det beste alternativet? Signer oppropet her! Er du uenig? Gå inn på facebookgruppen ”Nytt engelsk navn” og kom med dine argumenter!

Share for Success

Comment

103

Signatures