Dzīve bez jēgas?

Kristaps Mežulis
Kristaps Mežulis 0 Comments
75 Signatures Goal: 100

Reklāmas plakāts Rīgā, Lāčplēša ielā 117 “Dzīve bez Dieva, dzīve bez jēgas” ir godu un cieņu aizskarošs turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Latvijas Republika ir sekulāra valsts, kuras iedzīvotāju vidū ir daudz neticīgo ar Satversmes garantētām tiesībām un brīvību tādiem palikt (LR Satversmes 99. pants: “Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.”).

Pamatojoties uz Satversmi, katrs Latvijas Republikas pilsonis ir tiesīgs izvēlēties jebkuru ticību vai iztikt bez tās. Jebkura atklāta un publiski pausta reliģiskā propaganda, kura noniecina neticīgo un citādi ticīgo jūtas un to dzīves vērtības, ir cieņu un godu aizskaroša. Cilvēka pievēršanās ticībai un reliģijas izvēle ir atkarīga tikai no viņa lēmuma. Plakāts “Dzīve bez Dieva, dzīve bez jēgas”, tiešā veidā aizskar neticīgo cieņu, jo tas vēstī, ka šo pilsoņu dzīvei nav vērtības - jēgas. Tāpat šī plakāta vizuālais noformējums netieši atgādina Latvijas karogu. Izmantot Latvijas valsts simboliku kādas reliģijas propagandai ir pretrunā ar Satversmi, kas nosaka baznīcas nošķirtību no valsts varas.

Šo iemeslu dēļ, kā arī atsaucoties uz Latvijas Republikas Satversmes 116. pantu (“Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu”), un Reliģisko organizāciju likuma 4. pantu (1) ( Tieša vai netieša iedzīvotāju tiesību ierobežošana vai priekšrocību radīšana iedzīvotājiem, kā arī jūtu aizskaršana vai naida celšana sakarā ar viņu attieksmi pret reliģiju ir aizliegta. Par šā noteikuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.”) mēs pieprasām aizliegt šo reliģisko propagandu, kura atklāti noniecina konkrētus cilvēkus un viņu uzskatus.


Pielikumā informatīvas fotogrāfijas.
871062951860949.jpg?r=0.7563514383509755
55938781006262.jpg?r=0.6186722407583147

Sponsor

Latvijas Ateistu biedrība. reģ nr: 40008174371 Rīgā, Ganību dambis 21b-9

Links

Comment

75

Signatures

 • 4 years ago
  M.Kaspardens Latvia
  4 years ago
 • 4 years ago
  M.Kaspardens Latvia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Roberts Reinis Dirnēns Latvia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Alina Sivīcka Latvia
  4 years ago
 • 4 years ago
  alien Latvia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Inkvisitor Latvia
  4 years ago
 • 4 years ago
  ULDIS OZOLANTS Latvia
  4 years ago
 • 5 years ago
  pemefslkh Netherlands
  5 years ago
 • 5 years ago
  owljokcbnz Netherlands
  5 years ago
 • 5 years ago
  ezwfka Netherlands
  5 years ago
 • 5 years ago
  Krists Dubro Ireland
  5 years ago
 • 5 years ago
  Kaspars Lastovskis Latvia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Ainars Latvia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Janis Europe
  5 years ago
 • 5 years ago
  Jurģis Latvia
  5 years ago
See More