Marin Bakša 0

Državna matura

568 people have signed this petition. Add your name now!
Marin Bakša 0 Comments
568 people have signed. Add your voice!
57%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Želimo održavanje prijemnog ispita osobama koje su maturirale prije 2010. godine. Želimo da MZOŠ utječe na visoka učilišta, te da ih primora na održavanje prijemnog ispita, a ne da on bude opcionalan izbor visokog učilišta. Jer trenutna situacija je ovakva (nju naravno želimo ispraviti): Ukoliko osoba na dan 31. siječnja 2010. godine ima navršenih 24 godine starosti i želi ove godine upisati fakultet, mora provjeriti na visokom učilištu koje namjerava upisati postoje li za ovu starosnu grupu posebni uvjeti upisa i posebna kvota za upis. Ako postoji, oni se vrednuju po ocjenama iz SŠ koju su ranije završili. Ako ne postoji, onda se moraju javiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje (koji provodi državnu maturu) i moraju podnijeti prijavu za polaganje ispita čije rezultate koristi fakultet u svrhu rangiranja svih kandidata za upis na određeni studijski program. Fakulteti, naravno sami određuju koji ispiti/predmeti su potrebni za upis. Ovo vrijedi i za studente koji nisu navršili 24 godine života, a ranije su završili SŠ. Razlika je da se oni mogu upisati na fakultet i bez položenih ispita, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja za upis na fakultet, nego samo bodove za ocjene koje su stekli tijekom srednjeg obrazovanja. Također moram napomenuti da se najveći broj fakulteta odlučio koristiti rezultate državne mature kao kriterij za upis, ali jedan dio fakulteta zadržao je sebi pravo da uvede pored rezultata državne mature i dodatne kriterije (npr. umjetničke akademije (što je posve razumljivo, npr. gluma ili slikarstvo), filozofski fakulteti provest će i dodatne testove motivacije ili testove intelektualnih sposobnosti i sl.).

Share for Success

Comment

568

Signatures