متخصص چشم (زیبایی و لیزر) و فوق تخصص جراحی پلک

Babak Babsharif
Babak Babsharif 2 Comments
1 Signature Goal: 1,000

دکتر بابک باب شریف فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم (زییایی)، لیزر و استرابیسم (انحراف چشم) عضو انجمن جراحان چشم امریکا AAO عضو انجمن جراحان کاتاراکت و رفرکتیو سرجری اروپا ESCRS مدرک پزشکی عمومی: 1368 بورد تخصصی چشم پزشکی : 1376 مدرک فوق تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1385 مدرک از انجمن بین المللی چشم ICO از کمبریج انگلستان دوره تکمیلی از UNIVERSITY OF TEXAS , USA

 • آتوسا بیگدلی
  Feb 19, 2014
  Feb 19, 2014
  سل
 • Babak Babsharif
  Dec 06, 2013
  Dec 06, 2013
  متخصص چشم - جراحی پلاستیک پلک - زیبایی و لیزر چشم - دکتر باب شریف - لیزر چشم - آب مروارید – جراحی پلک-لازک – لیزیک – جراحی پلاستیک پلک – استرابیسم – رفع انحراف چشم – انسداد مجاری اشکی – اشک ریزش چشم – دکتر چشم پزشک – چشم پزشک – بیماریهای حدقه – بیماریهای پلک – لنز تماسی – تزریق ژل – بوتاکس – افتادگی پلک بالا – افتادگی پلک پایین –
1

Signature

 • 4 years ago
  آتوسا بیگدلی
  4 years ago