Truong Hung 0

Don Kien Nghi Lop 6A21

27 signers. Add your name now!
Truong Hung 0 Comments
27 signers. Almost there! Add your voice!
78%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Công Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Đôc lập - Tư do - Hạnh phúc

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường PTLC Vinschool

- Ban phụ huynh trường PTLC Vinschool

Chúng tôi là tập thể phụ huyng học sinh lớp 6A21, trường Vinschool.

Sau khi nhận đc thông báo tăng học phí của nhà trường, chúng tôi đã thảo luận thống nhất đưa ra những kiến nghị sau đây:

  1. Tính thời điểm thông báo tăng học phí, lộ trình tăng và mức tăng chưa là hợp lý: Nhà trường cần thông báo v/v tăng học phí trước thời điểm hoặc vào thời điểm tuyển sinh hè hàng năm, và có sự trao đổi với BPH cấp trường đang nhiệm kỳ. (Đó là sự thông tin hai chiều để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.) Tối thiểu là trước thời điểm học sinh bước vào năm học mới với lộ trình tương đương với một cấp học.
  2. Mức tăng học phí quanh mốc CPI được nhà nước công bố, không vượt quá 10% và không tăng quá 3 năm liên tiếp
  3. Việc tăng học phí chỉ áp dụng với học sinh mới và học sinh có nguyện vọng chuyển sang hệ nâng cao. Học phí hệ tiêu chuẩn nên giữ nguyên đến khi các con hết cấp học.
  4. Việc tăng học phí gắn liền với Việc nâng cao chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất. Cần được cụ thể hoá từng giai đoạn, từng năm học, từng khối học để có có cơ sở đánh giá và điều chỉnh cũng như kết quả mục tiêu đầu tư.

Trên đây là những kiến nghị của chúng tôi gửi tới Ban giám hiệu nhà trường và ban phụ huynh trường.

Rất mong được xem xét và cho ý kiến!

Trân trọng.

Tập thể phụ huynh lớp 6A21

Đã kí tên.

Share for Success

Comment

27

Signatures