DADO VUB 0

DO in ASP 09

132 people have signed this petition. Add your name now!
DADO VUB 0 Comments
132 people have signed. Add your voice!
53%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Geachte Rector De Knop, Beste Paul, Ondergetekende VUB-ers gaan graag in op uw uitnodiging voor suggesties om uw ontwerp van strategisch plan te versterken. Na een 'redelijk eigenzinnige' lezing van uw tekst, geven we u graag een aantal bedenkingen mee. We waren enorm verbaasd om nergens in uw tekst het concept 'duurzame ontwikkeling' tegen te komen. Volgens ons is dit, naast de waarden die u opsomt en waarin we ons kunnen terugvinden, ook een van de basiswaarden van de Vrije Universiteit Brussel. We pleiten er dan ook voor om deze basiswaarde op te nemen in het lijstje van kernwaarden van de VUB. We zien hiervoor volgende redenen: Ten eerste en ons insziens de belangrijkste reden: de VUB-gemeenschap vindt duurzame ontwikkeling belangrijk. De milieugedragsscan die enkele jaren geleden uitgevoerd werd, toonde aan dat 90% van de respondenten (34%) het redelijk tot heel belangrijk vindt om milieuvriendelijk te handelen op de VUB. Verschillende onderzoeken bij studenten (een thesis in opdracht van de milieucoördinator, een doelgroepenonderzoek door UCOS vzw, onderzoek bij jongeren in het algemeen,...) wijzen uit dat deze groep zich zorgen maakt over de toestand van haar leefomgeving. Hoe zou je zelf zijn Het gaat tenslotte over je eigen toekomst... Ten tweede kan je de actualiteit niet negeren. De grote 'Al Gore-hype' is misschien voorbij, maar talloze recente onderzoeksrapporten (waaraan trouwens ook VUB-ers bijdragen) blijven aantonen dat het met de opwarming van de aarde de verkeerde kant uitgaat en dat het tijd is om in actie te schieten. Ter inspiratie verwijzen we graag naar http://www.thebigask.be/nl/. Ook de VUB dient in deze problematiek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen wil ze haar identiteit als geëngageerde universiteit waarmaken. Een beleid waarin duurzame ontwikkeling centraal staat, sluit ten derde ook aan bij de tweede kernwaarde. Het filmpje maakt treffend duidelijk dat meer en meer van hetzelfde ons niet dichter bij de oplossing zal brengen. Zonder innovatie, creativiteit, verbetering en vernieuwing op alle niveaus van de universiteit zal niet enkel onze alma mater, maar ook 'moeder aarde' binnen ettelijke jaren een cruciaal omslagpunt overschrijden. Concreter moet de VUB niet enkel investeren in onderwijs over en onderzoek naar vernieuwende ideeën en technologiën (en de kruisbestuiving tussen de twee), maar deze ook in haar eigen bedrijfsvoering implementeren. Dit kan door de installatie van zonnepanelen, maar ook door te kiezen voor een doorgedreven beheersing en verkleining van afvalstromen, voor groene stroom, voor een verduurzaming van het aankoopbeleid (fair trade, ecologisch, sociaal verantwoord),... Ten vierde mogen we in een context van rationalisering niet blind zijn voor de economische voordelen van ecologische maatregelen. Als we bijvoorbeeld weten dat energie in de toekomst alleen maar duurder wordt, is het bijna onverantwoord om geen werk te maken van een doorgedreven energiebesparing. Een simpele energie-audit (die trouwens voor de helft medegefinancierd wordt door Leefmilieu Brussel) kan hiervoor de objectieve gegevens aanleveren. Ten vijfde, vooruitblikkend: als de VUB werk maakt van duurzame ontwikkeling op verschillende niveaus, kan dit zowel het huidige personeel en studentenpubliek enthousiasmeren als toekomstige studenten en personeelsleden aantrekken. We weten al dat onze groene campussen troeven zijn voor iedereen die hier studeert, woont en werkt. Waarom die troefkaart ook niet op andere vlakken uitspelen en een echt groene universiteit worden Tenslotte willen we toch ook verwijzen naar wat de VUB al doet. - de VUB heeft het Copernicuscharter ondertekend en hiermee verklaard om duurzame ontwikkeling te willen verankeren in haar onderwijs-, onderzoeks- en instellingenbeleid. - de UAB heeft een engagementsverklaring ondertekend m.b.t. Duurzaam Hoger Onderwijs Vlaanderen - de UAB heeft gekozen om in het Ecocampusproject te stappen waardoor sinds oktober een Ecocampusbegeleider actief is op de beide campussen van de VUB - de VUB kan op deze vlakken al een aantal resultaten voorleggen: van vakken rond ecologie tot een heuse MaNaMa in Duurzame Ontwikkeling, van individuele onderzoekers die baanbrekend werk verrichten op milieuvlak tot een volledige doctoraatsopleiding enkele jaren geleden waarin Duurzame Ontwikkeling centraal stond, van het ondersteunen van Ecoteams, de Fietswerkgroep, de Wereldwinkelwerking, UCOS vzw tot het laten drukken van alle publicaties op gerecycleerd papier. De VUB-stand op de beurs van Duurzaam Hoger Onderwijs in Vlaanderen toonde aan dat dit rendeert voor de reputatie van de VUB. Als er toch al zoveel gebeurt, waarom het dan ook niet valoriseren in de vorm van een kernwaarde Om het te zeggen in de woorden van Milton Friedman, die u treffend citeert in uw beleidsnota: duurzame ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van alternatieven die vandaag de dag misschien nog onwerkbaar lijken, maar die morgen onvermijdelijk zijn, willen we onze eigen toekomst en die van onze nakomelingen veilig stellen. Hopelijk wil de VUB als instelling en u als rector hier samen met ons aan werken. Een eerste stap in die richting is om Duurzame Ontwikkeling een centrale plaats te geven in de VUB-identiteit en het VUB-beleid.

Sponsor

www.vub.ac.be/DADO

Links

www.vub.ac.be/DADO
Share for Success

Comment

132

Signatures