Do sygnatariuszy oświadczenia AKO w Poznaniu

Mikołaj Iwański
Mikołaj Iwański 0 Comments
3 Signatures Goal: 10,000

Do sygnatariuszy oświadczenia AKO w sprawie naruszania zasad etosu pracownika nauki wypowiedzi posłanki Krystyny Pawłowicz

Poznań, 4.02.2013

Jako pracownicy, doktoranci, studenci i absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - osoby zarówno heteroseksualne, jak i homoseksualne - chcemy z całą mocą podkreślić, iż wypowiadane z poczuciem wyższości, pełne pogardy, uwłaczające osobom homoseksualnym i transpłciowym wypowiedzi posłanki Krystyny Pawłowicz, które w Państwa liście zostały określone jako "publicystyczne", uważamy za oburzające i nielicujące z powagą posła i naukowca.


Sygnatariusze listu nie tylko nie chcą tej pogardy dostrzec, ale też swym oświadczeniem próbują przykryć istotę sprawy, jaką jest wykluczenie i dyskryminacja dotykające w naszym kraju osoby nieheteroseksualne. Łatwo występować z pozycji Klubu "szacownego gremium naukowców" i słać listy do abstrakcyjnych adresatów, jednak później trzeba stanąć twarzą w twarz z konkretnymi ludźmi: studentami, doktorantami, koleżankami lub kolegami z pracy o orientacji homoseksualnej. Czy wówczas sygnatariusze listu odważą się powiedzieć im: "Jesteście anomalią"? Czy odważą się powtórzyć za wspieraną przez siebie posłanką Pawłowicz, że "jałowo używają drugiego człowieka, traktując go jak przedmiot"?

Niezależnie od Państwa światopoglądu, jak też niezależnie od haseł odwołujących się do wolności słowa czy nauki, nie zgadzamy się na sposób, w jaki pani Pawłowicz i sygnatariusze listu wypowiadają się o osobach homoseksualnych i transpłciowych. W obrębie uniwersytetu możemy i powinniśmy się różnić, ale z zastosowaniem form i zasad etycznych.

Jesteśmy ponadto przekonani, że list Klubu może negatywnie wpłynąć na dobre imię naszego Uniwersytetu.


1. Ewelina Jarosz, doktorantka na Wydziale Historycznym UAM
2. Jakub Dąbrowski, pracownik naukowy ASP w Warszawie, absolwent UAM
3. adw. dr Anna Demenko, pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji UAM
4. dr Magdalena Radomska, adiunkt na Wydziale Historycznym UAM
5. prof. zw. dr hab. Adam Labuda
6. prof. zw. dr hab. Piotr Piotrowski
7. prof. zw. dr hab. Andrzej Turowski, historyk sztuki
8. prof. zw. dr hab. Szczęsny Skibiński
9. prof. WSNHiD dr hab. Izabela Kowalczyk, absolwentka UAM
10. prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska
11. prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, IKiK SPS, absolwentka i były pracownik UAM
12. Ewa Wiegandt, em. prof. dr hab., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
13. prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
14. prof. UAM, dr hab. Ewa Domańska, pracownik naukowy na Wydziale Historycznym
15. prof. UAM dr hab. Roman Kubicki, Wydział Nauk Społecznych
16. prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
17. prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
18. prof. UAM dr hab. Katarzyna A. Kaszycka, Instytut Antropologii UAM
19. prof. Dr hab. Jan Strzałko, Instytut Antropologii UAM
20. dr hab. prof. UAM. Marek Krajewski, Instytut Socjologii UAM
21. dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB, (socjolog, habilitacja na UAM)
22. dr hab. Monika Bakke, adiunktka, Wydział Nauk Społecznych UAM
23. dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, absolwent UAM
24. dr Marta Smolińska, adiunktka w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu, absolwentka UAM
25. dr Mikołaj Iwański, ekonomista, filozof, absolwent UAM
26. dr Diana Wasilewska, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka UAM
27. adw. dr Elżbieta Hryniewicz, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM
28. adw. Magdalena Pląskowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM
29. dr Izabella Main, adiunkt, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
30. dr Magdalena Moskalewicz, The Museum of Modern Art, New York, absolwentka UAM
31. dr Filip Lipiński, adiunkt na Wydziale Historycznym UAM
32. dr Piotr Korduba, Instytut Historii Sztuki UAM
33. dr Agata Stanisz, Adiunkta, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
34. dr Anna Mrozewicz, adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
35. dr Piotr Forecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
36. dr Anna Weronika Brzezińska, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
37. dr Szymon Piotr Kubiak, pracownik naukowy Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie, absolwent UAM
38. dr Agnieszka Gajewska, Instytut Filologii Polskiej UAM
39. dr Marcin Piechocki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
40. dr. Adam Barabasz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
41. dr Błażej Warkocki, UAM
42. dr Jowita Wycisk, Instytut Psychologii UAM
43. dr Marta Mazurek, anglistka, Gender Studies UAM, Instytut Językoznawstwa
44. dr Maciej Behrendt, absolwent Wydziału Biologii UAM
45. dr Tomasz Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (absolwent UAM)
46. adw. dr Piotr Binas, Wydziału Prawa i Administracji UAM
47. dr Małgorzata Dawidek Gryglicka, absolwentka UAM, artystka, teoretyczka sztuki
48. dr Maciej Duda, absolwent UAM
49. dr Joanna Krajewska, absolwentka UAM
50. dr Olaf Kwapis, pracownik naukowy ASP w Warszawie, absolwent UAM
51. dr Grzegorz Piotrowski, absolwent UAM, pracownik naukowy Sodertorn University
52. dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu, absolwentka UAM
53. dr Artur Kamczycki, Instytut Kultury Europejskiej UAM
54. dr Tomasz Czuba, adiunkt UAM
55. Magdalena Muszel, absolwentka UAM, doktorantka na European University Institute
56. Paweł Ignaczak, absolwent UAM, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UAM, pracownik MNP
57. Dorota Łuczak, absolwentka UAM, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UAM
58. Thomas Anessi, starszy wykładowca na Wydziale Anglistyki UAM
59. Monika Kędziora, doktorantka na Wydziale Historycznym UAM
60. Aleksandra Paradowska, doktorantka na Wydziale Historycznym UAM
61. Paulina Skorupska, doktorantka w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM
62. Łukasz Ogiński, absolwent Historii Sztuki i Antropologii Kulturowej UAM
63. Antoni Marcin Chojnacki, absolwent etnologii UAM
64. Paweł Pachciarek, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii, UAM
65. Agnieszka Gryska, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UAM
66. Anna Poczobutt, absolwentka UAM, przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Historycznym UAM
67. Roland Chojnacki, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, absolwent Wydziału Neofilologii UAM
68. Agnieszka Ciepłucha, absolwentka WNS UAM, pracownik Instytutu Kultury Polskiej w Londynie
69. Marcin Trydeński, doktorant w Instytucie Filozofii UAM
70. Anna Hryniewiecka, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UAM, dyrektorka Centrum Kultury "Zamek"
71. Zofia Starikiewicz, absolwentka Wydziału Historycznego UAM zastępca dyrektora CK Zamek
72. Dominika Karalus, absolwentka Wydziału Historycznego UAM, pracownik CK Zamek w Poznaniu
73. Wojciech Luchowski, absolwent Wydziału Historycznego UAM, pracownik CK Zamek w Poznaniu
74. Anna Meissner - Piechowicz, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM
75. Magdalena Minta, radca prawny, absolwentka Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM
76. Justyna Buśko, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM, Prezes Zarządu Art Stations Foundation
77. Krzysztof Adamczewski, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
78. Magdalena Piłakowska, absolwentka UAM, pracownik Galerii Piekary w Poznaniu
79. Anna Kłos- Krej, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM
80. Maksymilian Krej, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
81. Matylda Pawłowicz, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM
82. Jacek Sokołowski, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
83. Tomasz Antoniak, notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
84. Dorota Musiałkiewicz, notariusz absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
85. Jacek Daleszyński, notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
86. Andrzej Adamski, notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
87. Ewa Adamczewska, absolwentka Wydziału Prawa UAM Poznań
88. Magdalena Kowalska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM
89. Dorota Grobelna, absolwentka Wydziału Historycznego UAM
90. Małgorzata A. Quinkenstein, historyczka sztuki, absolwentka UAM
91. Magdalena Popławska, absolwentka UAM, pracuje w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
92. Anna Czaban, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM, pracuje w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
93. Bogna Błażewicz, absolwentka UAM, pracuje w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
94. Ewa Wójciak, Teatr Ósmego Dnia, absolwentka UAM
95. Marcin Kęszycki, Teatr Ósmego Dnia, absolwent UAM
96. Magdalena Kucuń, absolwentka psychologii UAM
97. Martyna Hajduk, absolwentka Politologii UAM
98. Aleksandra Krasoń, Wydział Historyczny UAM
99. Magdalena Kolicka, absolwentka UAM
100. Konrad Ciesielski, absolwentka UAM, komornik
101. Anna Adamczak, absolwentka UAM
102. Marta Poczta, Wydział Neofilologii UAM
103. Magdalena Dereń, absolwentka UAM
104. Tomasz Rączka, absolwent UAM, radca prawny
105. Tomasz Zarzycki, absolwent UAM, komornik
106. Kamila Przybylska, absolwentka filologii angielskiej na UAM
107. Danuta Adamska, psycholog, absolwentka UAM
108. Magdalena Rączka, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM,
109. Michał Meroniuk, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
110. Jakub Oliwiecki, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM
111. Barbara Guzek, Wydział Nauk Społecznych UAM
112. Kamila Gajtkowska, absolwentka Wydziału Historycznego
113. Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, absolwentka UAM wydz. Historii
114. Ania Jackowska, absolwentka UAM
115. Joanna Najsznerska-Wronowska, absolwentka Wydziału Historycznego UAM
116. Katarzyna Nowak, absolwentka Wydziału Historycznego UAM
117. mgr Maciej Kucharski, absolwent IHS UAM, dziennikarz
118. Joanna Gabara, absolwentka Wydziału Biologii UAM
119. Jan Klingsporn, absolwent Wydziału Fizyki UAM
120. Maciej Madejski, absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM
121. Michalina Czerwińska, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM
122. Agnieszka Szczepanek, absolwentka gender studies UAM i studentka V roku filologii polskiej UAM
123. Anna Gruszka, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM (MISH), Instytut Kultury Polskiej w Londynie
124. Wojciech Gajtkowski, absolwent ASP w Poznaniu, były student na Wydziale Historycznym UAM, artysta
125. Grażyna Sendecka, absolwentka UAM, Wydział Polonistyki
126. Zuzanna Kołupajło, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
127. Dominika Dombrowska, studentka UAM oraz absolwentka Gender Studies w Poznaniu
128. Dorota Perszko, absolwentka IHS, studentka na kierunku Media Interaktywne i Widowiska (UAM)
129. Eryk Matuszkiewicz, lekarz, absolwent Wydziału Biologii UAM i Akademii Medycznej w Poznaniu
130. Dobrochna Rewers, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
131. Monika Marciniak, historyk sztuki, absolwentka UAM
132. Izabela Kołbon, absolwentka UAM

133. Aleksandra Jakubczak, absolwentka UAM
134. Ewa Cieślik, absolwentka UAM
135. Barbara Pilawska, absolwentka UAM
136. Karolina Bogusz, absolwentka resocjalizacji UAM
137. Agnieszka Kozłowska, absolwentka matematyki UAM
138. Patrycja Mantaj, absolwentka Fizyki Medycznej UAM
139. Michał Taciak, absolwent Filologii polskiej UAM
140. Katarzyna Ostańska - kulturoznawca, absolwentka UAM
141. Aleksandra Kargul, II rok studiów II stopnia na kierunku historia sztuki oraz II rok studiów na kierunku kognitywistyka UAM
142. Przemysław Górecki, student UAM
143. Lena Kaźmierczak, studentka II rok magisterski na kierunku Promocja zdrowia i socjoterapia
144. Karolina Kabzińska, III rok na kierunku socjologia oraz II rok na kierunku kognitywistyka UAM
145. Anna Soroko, II rok studiów II stopnia na kierunku historia sztuki, II rok studiów na kierunku filologia niderlandzka UAM
146. Joanna Bojda, studentka II roku studiów II stopnia historii sztuki, UAM
147. Dorota Zawal, II rok na kierunku kognitywistyka i psychologia UAM
148. Maria Lubowicz, II rok studiów na kierunku kognitywistyka, I rok studiów na kierunku psychologia UAM
149. Weronika Potok, II rok studiów na kierunku kognitywistyka i psychologia UAM
150. Mikołaj Michta, II rok studiów na kierunku kognitywistyka UAM
151. Piotr Pachota, III rok na kierunku stosunki międzynarodowe UAM
152. Magdalena Gid, studentka III roku studiów na kierunku psychologia oraz II roku studiów na kierunku kognitywistyka UAM
153. Julia Korzycka, studentka UAM
154. Adam Rakowski, I rok studiów na kierunku psychologia UAM
155. Jakub Bartoszewicz, II rok studiów na kierunku kognitywistyka UAM
156. Karolina Karpe, II rok studiów na kierunku kognitywistyka UAM
157. Beata Koper, studentka Wydziału Filologii Polskiej oraz Wydziału Nauk Społecznych
158. Piotr Dąbrowski, student II roku na Wydziale Anglistyki UAM
159. Marta Jasik, II rok studiów na kierunku kognitywistyka UAM
160. Maria Gąsiorowska, II rok studiów II stopnia na kierunku historia sztuki UAM
161. Karolina Kalińska, III rok studiów na kierunku filozofia (spec. życie publiczne) oraz II rok na kierunku kognitywistyka UAM
162. Agnieszka Sosińska, studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
163. Michał Hejmann, II frok SUM Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, UAM
164. Anna Sroka, II rok studiów na kierunku sinologia UAM
165. Marta Kyrdziawa, II rok studiów II stopnia na kierunku historia sztuki UAM
166. Marek Włodarczyk, II rok studiów na kierunku kognitywistyka oraz I rok studiów na kierunku psychologia UAM
167. Martyna Grygier, studentka Wydziału Anglistyki UAM
168. Magdalena Bartecka, II rok studiów na kierunku kognitywistyka UAM, I rok studiów na kierunku filozofia
169. Katarzyna Frątczak, III rok studiów na kierunku biologia UAM
170. Anna Gruszka, studentka I roku II stopnia historii sztuki UAM
171. Kamil Dymiński, absolwent Wydziału Nauk Społecznych UAM
172. Małgorzata Szczepanek, I rok lic Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza WSE UAM I rok SUM Kulturoznawstwo ogólne WNS UAM
173. Klaudia Lewczuk, Studentka 1 roku SUM, kulturoznawstwo UAM
174. Patryk Jastrząb, I rok Kulturoznawstwa, Socjoterapii i promocji zdrowia [studia II stopnia] / UAM
175. Kamil Babacz, I rok SUM, kulturoznawstwo, UAM
176. Marta Grytczuk, studentka III roku historii sztuki UAM
177. Aleksandra Przbyszewska, studentka III roku historii sztuki UAM
178. Katarzyna Misiura, studentka III roku historii sztuki UAM
179. Arleta Błachowiak, studentka III roku historii sztuki UAM
180. Andrzej Wawrzyniak, student III roku historii sztuki UAM
181. Paulina Wieteska, studentka III roku historii sztuki UAM
182. Renata Danhoffer, studentka III roku historii sztuki UAM
183. Joanna Witek, studentka III roku historii sztuki UAM
184. Paulina Wojanowska, studentka III roku historii sztuki UAM
185. Marta Mularczyk, studentka III roku historii sztuki UAM
186. Monika Kaczmarek, studentka III roku historii sztuki UAM
187. Anna Gindelman, studentka III roku historii sztuki UAM
188. Katarzyna Piskorz, studentka III roku historii sztuki UAM
189. Karatrzyna Stachowiak, studentka III roku historii sztuki UAM
190. Paulina Szymańska, studentka III roku historii sztuki UAM
191. Katarzyna Zawiasa-Staniszewska, pracownik UAM


Links


Comment

3

Signatures

 • 5 years ago
  dr Anna Malitowska, Wydział Nauk Społecznych UAM Poland
  5 years ago
 • 5 years ago
  Sandra Słowik Poland
  5 years ago
 • 5 years ago
  Małgorzata Bogaczyk-Vormayr Austria
  5 years ago