lia blaton 0

Voortbestaan Steunpunt Diversiteit & Leren bedreigd. Diversiteit = Prioriteit

1702 people have signed this petition. Add your name now!
lia blaton 0 Comments
1702 people have signed. Add your voice!
35%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

 

Steunpunt Diversiteit & Leren, uw partner voor diversiteit in onderwijs!

 

Voor het Steunpunt Diversiteit & Leren en de Universiteit Gent blijft diversiteit een prioriteit.

De minister van Onderwijs besliste om het Steunpunt GOK stop te zetten waardoor het voortbestaan van het Steunpunt Diversiteit & Leren werd bedreigd. Maar gelukkig hebben we met o.a. de steun van de Universiteit Gent het tij kunnen keren en blijft SDL bestaan.

Het Steunpunt Diversiteit & Leren wil iedereen die ons de voorbije maanden gesteund heeft uitdrukkelijk danken. Deze steun was hartverwarmend en uiterst waardevol.

Organisaties, scholen en actoren uit het brede onderwijsveld kunnen beroep blijven doen op onze expertise met betrekking tot het voeren van een diversiteitsbeleid, omgaan met diversiteit in de klas, werken aan krachtige leeromgevingen, inzetten van interactieve werkvormen, coöperatief leren en CLIM, leerling- en ouderparticipatie, breed evalueren, meertaligheid, onderzoek, Brede School (dit project wordt verder gezet in opdracht van de minister van Onderwijs),…

U kunt nog steeds bij ons terecht voor schoolgerichte vorming, coaching of consultancy over  de diverse thema’s . Meer informatie vindt u op onze website. 

Het team van SDL kijkt er alvast naar uit om de boeiende samenwerkingen rond omgaan met diversiteit in onderwijs en gelijke onderwijskansen verder te zetten.

 

www.diversiteitenleren.be

 ************************************************************************************************************

  

 

DIVERSITEIT = PRIORITEIT

We stellen vast dat het begrip ‘diversiteit’ nauwelijks voorkomt in de beleidsnota van Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet. Nochtans start de beleidstekst “Samen grenzen verleggen voor elk talent” van de analyse dat de kloof in de samenleving tussen hoog- en laagopgeleiden steeds groter wordt, en dat de samenleving en maatschappij enorm evolueert en diverser is geworden. Daar moeten scholen, hoe we het ook draaien of keren, mee (leren) omgaan. En toch heeft diezelfde Minister recent beslist de structurele financiering van het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL) stop te zetten vanaf 1 januari 2010. SDL is op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen het kenniscentrum in Vlaanderen. Met deze – niet inhoudelijk beargumenteerde – beslissing wordt een steunpunt gesloten dat al 15 jaren met haar voeten midden in de praktijk staat. SDL ondersteunt pedagogische begeleiders en schoolteams via nascholing, coaching en ontwikkeling van instrumenten en lesmaterialen. Het unieke aan deze ondersteuning is dat ze zeer praktijkgericht is, maar door eigen en ander onderzoek wetenschappelijk onderbouwd. Scholen, pedagogische begeleiders, CLB medewerkers en middenveldorganisaties, allemaal hebben ze een grote expertise op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen. Maar een belangrijke meerwaarde van SDL is wellicht dat het bijdraagt tot een dynamische interactie tussen verschillende actoren in en rond onderwijs. De specifieke rol van SDL en het dynamische samenspel met verschillende andere experten dreigt volledig te verdwijnen. Dit zou jammer zijn, want de debatten in de samenleving, geven aan dat er blijvend nood is aan een constructief denkkader over omgaan met diversiteit in onderwijs. Als men al deze expertise en deze dynamiek zo maar laat verdwijnen, zal het niemand verwonderen dat we over enkele jaren met z’n allen zullen kunnen vaststellen dat de ongelijkheid in onderwijs nog is toegenomen en dat de polarisatie tussen verschillende sociale, culturele en etnische groepen nog is vergroot. Wij hopen daarom dat u de petitie ‘diversiteit = prioriteit’, voor een blijvende financiering van het Steunpunt Diversiteit en Leren, het kenniscentrum op vlak van diversiteit en gelijke onderwijskansen, wil ondertekenen. Met die structurele financiering kan SDL haar rol voor allen die bij onderwijs betrokken zijn, blijven vervullen. De petitie kan u hier ondertekenen door uw gegevens in te vullen en op “sign petition” te drukken. Met de sponsor site (die vraagt naar doneren van geld), die zal verschijnen bij registratie, hoeft u geen rekening te houden. Het team van het Steunpunt Diversiteit & Leren dankt u voor uw steun.

Sponsor

Steunpunt Diversiteit & Leren Het Steunpunt Diversiteit & Leren is een partner van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. De ondersteuning van gelijke onderwijskansen in de vorm van Steunpunt GOK wordt stopgezet. Daardoor dreigt ook het Steunpunt Diversiteit & Leren te verdwijnen. Vandaar deze actie.

Links

http://www.diversiteitenleren.be : website van het Steunpunt Diversiteit & Leren http://www.sociologie.ugent.be/gokvanpascal.pdf Orhan Agirdag en andere academici pleiten voor meertalig onderwijs en tegen afschaffing steunpunt GOK. Alleen aandacht voor taal is geen oplossing voor onderwijsachterstanden. http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1022245/2009/10/28/Smet-ontkent-besparingen-op-gelijke-onderwijskansen.dhtml http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspxartikelId=9M2FFH99 http://www.radio1.be/programmas/ochtend/steunpunt-gok-dicht http://knack.rnews.be/nieuws/belgie/steunpunt-gelijke-onderwijskansen-verdwijnt/site72-section24-article41665.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.facebook.com/group.phpgid=168882972084 Er is ook een facebookgroep: "Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen mag niet verdwijnen" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.ipetitions.com/petition/SOS-Taalenonderwijs Ook het voortbestaan van het CTO is bedreigd. U kan ook dat centrum steunen door de petitie te tekenen.
Share for Success

Comment

1702

Signatures