MAG Menen 0

Dioxines - Galloo

213 signers. Add your name now!
MAG Menen 0 Comments
213 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Wij wensen geen nieuwe uitbreiding Galloometaal Uit onderzoeken van de Vlaamse Milieu Maatschappij is gebleken dat er in de buurt van shredderinstallaties meer dioxines en PCB's voorkomen dan elders. Zo ook te Menen. Gedurende de laatste meetcampagne waren méér dan 80% van de metingen hoger dan de streefwaarde van 6 pg TEQ/m2dag. De hoogste deposities van dioxines en PCB's werden gemeten vlakbij de terreinen van de firma Galloo nv. Gezien de nabijheid van een woonzone bij deze terreinen en het effect van dioxines en pcb's op de gezondheid vinden wij een uitbreiding van het bedrijf Galloometaal dan ook strijdig met de belangen van de omwonenden. Vooraleer er sprake kan zijn van een uitbreiding dient er eerst een grondige sanering doorgevoerd te worden om te voorkomen dat er nog verdere imissies zijn van dioxines en pcb's. Wij vragen de overheid dan ook om de nodige maatregelen op te leggen aan het bedrijf opdat we in een gezonde omgeving kunnen wonen en werken. TEKEN OOK DE PAPIEREN VERSIE AUB !!!!! We weten nog niet in hoevere een online petitie rechtsgeldig is in Vlaanderen. Milieu-Aktie Groep Menen

Sponsor

www.mag-menen.be

Links

www.mag-menen.be
Share for Success

Comment

213

Signatures