Никола Стојкоски 8

Деветто В да му се смири на наставникот

11 signers. Add your name now!
Никола Стојкоски 8 Comments
11 signers. Almost there! Add your voice!
95%
маја налов... signed recently
martin signed recently

Последниот период очигледно е дека наставникот по граѓанско повеќе ги сака А и Б и тоа е неприфатливо и нема да го трпиме. Да собериме 10 потписи за наставникот да ги третира децата подеднакво без да прави дискриминација

Share for Success
8

Comments

See More
11

Signatures