Nitzan Dror 0

democratic school hasharon

70 people have signed this petition. Add your name now!
Nitzan Dror 0 Comments
70 people have signed. Add your voice!
7%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

8.4.2019

לכבוד

משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: הקמת בי"ס יסודי יחודי (דמוקרטי) במועצה האזורית דרום השרון

היום נערך בכפר מלל מפגש בנושא החינוך הדמוקרטי במועצה האזורית דרום השרון. בערב נכחו עשרות הורים מיישובים שונים מכל רחבי המועצה. מטרת הערב היתה לשתף את כלל ההורים במועצה במאמצים שנעשו בחודשים האחרונים ע"י המועצה ובשיתוף עם קבוצת הורים להקמה של בי"ס דמוקרטי צומח בספטמבר 2019. בפגישה הובהר לנוכחים כי תהליך הקמתו של בי"ס הינו ארוך ומורכב ומערב תחומים שונים החל מפדגוגיה וחזון, גיוס אנשי צוות, הכנת מבנה והסדרה מול הרשויות. כמו כן הודגש שעל אף רצון המועצה וההורים, טרם התקבל אישור רשמי ממשרד החינוך ושהדברים עדיין נמצאים בבחינה מול המשרד.

בפגישה נכחה דלית סמואל, מנהלת בי"הס הדמקורטי בכפר סבא, שהוזמנה להציג את החזון של החינוך הדמוקרטי ולספר כיצד בפועל מתנהלים החיים בבי"ס כזה.

כהורים שנחשפו לרעיון, ברצוננו להביע את תמיכתנו בהקמתו של בית ספר דמוקרטי במועצה. אנו מבינים שהזמן קצר והמלאכה מרובה ומורכבת וכי יתכן שיהיו מהמורות ושינויים בפעילותו של בית הספר במהלך שנתו הראשונה, עד שיתייצב ויכנס לשגרה מלאה. יחד עם זאת, אנו רואים חשיבות גדולה בפתיחת בית הספר בהקדם, כבר בשנה"ל הקרובה – על מנת לאפשר לילדי המועצה ולהורים המעוניינים בכך לבחור באלטרנטיבה של חינוך הומניסטי ברוח הדמוקרטית ולייצר אלטרנטיבה ראשונה שכזו ברחבי המועצה כבר עכשיו. אנו מאמינים כי בכוחות משותפים של ההורים, המועצה ומשרד החינוך ביכולתנו ליצור כאן דוגמא ומופת חינוכית שתשפיע לטובה על מערך החינוך בכל האזור ומוטב מוקדם ככל האפשר.

אנו מודעים לכך שחינוך דמוקרטי הינו שונה במובנים רבים מחינוך בשיטות אחרות ומצריך מידה רבה של שינוי, שיתוף והתאמה מצד ההורים. אנו רוצים ומקווים שילדינו יוכלו ללמוד בביה"ס הדמוקרטי של מועצת דרום השרון כבר החל מספטמבר 2019.

על החתום,

Share for Success

Comment

70

Signatures