Iolo Gwynn Wales 0

Deiseb Mynyddoedd Pawb

Iolo Gwynn Wales 0 Comments
183 people have signed. Add your voice!
19%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Gofynwn yn garedig am eich cefnogaeth i'n hymdrechion wrth geisio dwyn perswad ar
gyrff a sefydliadau i ddiogelu a pharchu ein cyfoeth o enwau lleoedd.! !
Pe cawn eich cefnogaeth a chefnogaeth unigolion a chyrff cyhoeddus eraill i’r amcanion a
fynegir yn ein datganiad, byddwn mewn sefyllfa gryfach i fynd â’r mater ymhellach:! !
• I berswadio Llywodraeth Cymru i ddod a newid enwau lleoedd traddodiadol a hir
sefydlog dan reolaeth gynllunio.! !
• I berswadio canolfannau awyr agored i barchu enwau lleoedd traddodiadol brodorol.! !
• I dynnu sylw at gyfoeth ein henwau lleoedd o ran ein treftadaeth ddiwylliannol, a’r hyn y
gallant gyfleu am hanes, daearyddiaeth, chwedloniaeth a defnydd tir hanesyddol ein
gwlad – sydd yn rhywbeth fedr gyfoethogi profiad a dealltwriaeth ein cymunedau lleol, yn
ogystal â’r ymwelwyr ddaw i fwynhau ein cefn gwlad.!

Share for Success

Comment

183

Signatures