Andrei Oliinyk 0

Decommunisation of Ukraine

367 signers. Add your name now!
Andrei Oliinyk 0 Comments
367 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Petition to the Hon. Viktor Yushchenko, President of Ukraine Dear Mr. President! We, the undersigned, are extremely concerned about recent political developments in Ukraine. People throughout the world that support the development of Ukraine as a democratic country, welcomed your Decree issued on the 75th anniversary of Holodomor, which proclaimed all monuments exalting those who had been involved in the famine and political repression against the Ukrainian people, as subject to dismantlement. Instead, criminal proceedings have been launched by Ukrainian authorities against 5 Ukrainian patriots who, trying to initiate implementation of this Decree, damaged the Lenin monument in Kyiv on June 30, 2009 . This purely political and patriotic action has been treated by Ukrainian authorities, in the tradition of Soviet times, as a criminal act. In April 2009, on the 139th anniversary of Lenin's birthday and at the expense of local administrations, two new monuments to Lenin were inaugurated in Luhansk oblast, in addition to the thousands of Lenin's statues already existing in Ukraine. On July 22, 2009 the Sumy City Council decided to install a memorial sign to Tikhon Cherepin, former first secretary of the Soviet Communist Party of the Sumy region. In 1938 he was a member of the special Troika of the Kyiv oblast NKVD. Between 1937 - 38 over 19,000 persons were repressed in the Kyiv region by this Troika. Installing a memorial plaque in honor of a direct participant and executioner of the Bolshevik terror, makes mockery of the memory of millions of Ukrainians who died in the mills of communist repression. Impunity for open violations of presidential decrees opens endless opportunities for lawlessness in Ukraine. Reactionary pro-totalitarian processes gain momentum on the 18th year of Ukraine's independence. As persons concerned with the future of Ukraine, we appeal to you, Mr. President, as the current head of state, to take immediately all necessary measures to fulfill the following: 1. Support the Resolution of the 2nd of July, 2009 by the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe, which equally condemns Stalinism and Nazism and calls for opposition to totalitarian rule or the underlying ideology. 2. Declare the Communist party outlawed in Ukraine as the one, which had been involved in crimes against the Ukrainian people, including the crime of genocide, which has no expiry date. 3. Adopt a Law which would ban public display of symbols and flags of USSR, Ukrainian SSR, images of their leaders and anyone involved in repression against the people of Ukraine, public display of the sickle and hammer, red pentagon star, performance in public of the anthems of USSR or Ukrainian SSR. 4. Add to the Ukrainian Criminal Code an article on criminal responsibility for denying the Holodomor in Ukraine. 5. Eliminate all Bolshevik totalitarian symbols, monuments and memorials to Bolshevik-communist criminals and geographical and institutional names in their honor. Require from all local authorities to allocate appropriate funds and to carry out the elimination of the remnants of totalitarianism in Ukraine in a prescribed period of time. As has been convincingly demonstrated in the last 18 years, without thorough decommunisation it is not possible to develop Ukraine as an independent state. Ukrainian society must finally see that the good intentions of the President in this direction are supported by concrete measures. Петиція до Президента України Віктора Ющенка від українців Канади Шановний пане Президенте! Ми, українці в цілому світі, надзвичайно стурбовані розвитком подій в Україні. Як і всі ті, що вболівають за демократичний розвиток України, ми покладали великі надії на втілення в життя нормативних актів, прийнятих до 75-ї річниці Голодомору, згідно з якими пам’ятники та инші об’єкти архітектури, які возвеличують осіб, що причетні до Голодомору та політичних репресій проти українського народу, підлягають демонтажу. Натомість порушено кримінальну справу проти 5-ох українських патрійотів, які 30-го червня пошкодили пам’ятник Лєніну в Київі, намагаючись ініціювати виконання президентського Указу. Цю суто політичну і патрійотичну акцію переведено в кримінальну площину, як це зазвичай робилося за совєтських часів. У квітні 2009 року (!) з нагоди 139-ї річниці з дня народження Лєніна на Луганщині йому відкрито ще два пам'ятники, на додаток до кількох тисяч вже існуючих в Україні, причому коштом місцевих адміністрацій. 22 липня 2009 року Сумська міська Рада ухвалила рішення про встановлення пам’ятного знаку Тихону Черепіну, колишньому першому секретарю обкому ВКП(б), котрий в 1938 році входив до Особливої Трійки при Київському обласному Управлінні НКВС УРСР. В 1937 - 1938 роках цією "Трійкою" в Київській області було репресовано 19003 особи. Встановлення меморіяльного знаку особі, яка була безпосереднім учасником і виконавцем більшовицького терору, є знущанням над пам’яттю мільйонів українців, що загинули у жорнах комуністичних репресій. Безкарність за відверте порушення указів Президента відкриває безмежні можливості для свавілля та беззаконня в Україні. Реакційні про-тоталітарні процеси набирають щораз більшого розмаху на 18-му році незалежности України. Як етнічні українці, що перейняті долею нашої Батьківщини й Прабатьківщини, ми закликаємо Вас, пане Президенте, як діючого керівника держави, негайно: 1. Підтримати резолюцію 2-го липня 2009 року Парламентської Асамблеї Організації з Безпеки та Співробітництва в Европі, яка рівною мірою засуджує сталінізм і нацизм. Протистояти будь-якому тоталітарному правлінню, якого б ідеологічного підтексту воно не несло. 2. Оголосити комуністичну партію поза законом в Україні як таку, що причетна до злочинів проти українського народу, включно зі злочином геноциду, що не має терміну давности. 3. Прийняти "Закон про мітинґи", що заборонив би демонструвати на мітинґах герби чи прапори СРСР, Української РСР, зображення їх лідерів та будь-кого, причетного до репресій щодо населення України, демонструвати серп та молот, червону п'ятикутну зірку, виконувати гімни СРСР чи Української РСР. 4. Ввести в кримінальний кодекс України статтю про кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору в Україні. 5. Ліквідувати усі більшовицькі тоталітарні символи, монументи більшовицько-комуністичним злочинцям, пам’ятні знаки, назви населених пунктів, площ, вулиць, закладів в їх честь. Зобов’язати усі місцеві адміністрації виділити на це належні кошти та провести ліквідацію залишків тоталітаризму в Україні у визначені терміни. Як переконливо показав досвід останніх 18-и років, без послідовної декомунізації неможлива розбудова незалежної української держави. Українське суспільство нарешті мусить побачити, що добрі наміри Президента підперті конкретними заходами по втіленню їх у життя.

Sponsor

Ukrainian Canadians
Share for Success

Comment

367

Signatures