Nicole Ramaakers 0

De Levensschool: samen sterk in gezondheidszorg!

1813 signers. Add your name now!
Nicole Ramaakers 0 Comments
1813 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Steun jij De Levensschool en onze visie?
Ben je het met ons eens dat wij staan voor:

 • kwaliteit en professionaliteit
 • een constructieve samenwerking tussen reguliere geneeskunde en natuurlijke gezondheidszorg
 • een wetenschappelijke benadering met een open geest
 • gezondheidsconsulenten die zich correct opstellen binnen het wettelijk kader
 • een gezondheidszorg waarbij het informeren van de cliënt centraal staat zodat hij zelf een onderscheid kan maken tussen degelijk opgeleide hulpverleners en "kwakzalvers"

TEKEN DE PETITIE, SAMEN STAAN WE STERK!

In Dagblad De Morgen heeft een journalist ruimte gekregen om een lastercampagne op te zetten tegen onze school.

Hij vermeldt in zijn artikel dat er "onderzoek" gedaan is naar De Levensschool om zijn woorden te staven, de gedane beweringen zijn echter onjuist. Uit vervolgartikels blijkt dat hij het er vooral moeilijk mee heeft dat De Levensschool - en andere scholen binnen de sector - erkend zijn door de Vlaamse Overheid.

Ironisch genoeg streeft De Levensschool er zelf al sinds haar oprichting naar om het kaf van het koren te scheiden. In samenwerking met de beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders streven wij voor meer professionaliteit en kwaliteit binnen de sector van de natuurlijke gezondheidszorg.

De publicaties hebben een zeer negatief, vooringenomen en vaak agressief karakter. Wij geloven niet in het nut van een dergelijke aanpak en beperken ons tot het formuleren van ons eigen standpunt in een antwoord aan de krant. Getuige de vele reacties die we ontvangen spreekt ons standpunt en onze visie voor zich.

HOE KUN JE ONS STEUNEN?

 • teken de petitie
 • een lezersbrief mailen naar:
  info@demorgen.be
  lezers@demorgen.beShare for Success

Comment

1813

Signatures