მოთხოვნა, ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის შესახებ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259-ე მუხლის პრაქტიკაში გატარების შესახებ.

Sopio Jibuti
Sopio Jibuti 3 Comments
469 Signatures Goal: 3,000

საქართველოს მთავარ პროკურორს, ბატონ არჩილ კბილაშვილს ამა წლის 28 ივლისს, საქართველოს ტელევიზიის მეცხრე არხზე გავიდა გადაცემა ”გრიფის გარეშე” - რომელიც ჩვენი წინამდებარე მიმართვის საფუძველი გახდა. გადაცემის კადრებში ნათლად ჩანს იმ ადამიანების სახეები, ვინც იჭერს, სასტიკად უსწორდება და კლავს ცხოველებს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259-მუხლის შესაბაისად, აღნიშნული ტიპის ქმედება - ანუ ” 1. ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, აგრეთვე ცხოველის წვალება, -ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) მცირეწლოვნის თანდასწრებით, -ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე“ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259-ე მუხლის ასეთი უხეში და დაუფარავი დარღვევა სათანადო ორგანოების მხრიდან რეაგირებას უნდა დაექვემდებაროს. ცხოველთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციები და საქართვლოს საზოგადეობის დიდი ნაწილი, ჰუმანისტური პრინციპებიდან გამოდინარე იზიარებს უსახლკარო ცხოველების მიმართ არაძალადობრივი და რეგულირებადი პრაქტიკის ცხოვრებაში გატარებას. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვგმობთ ცხოველების მიმართ ჩადენილ სისასტიკეს და მოვითხოვთ კანონის განუხრელად დაცვას. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259-ე მუხლის შესაბამისად უნდა დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც ზემოხსენებული გდაცემის კადრებშია ასახული! თუკი აღნიშნული კანონით გათვალისწინებული პირობები არ იქნება შესრულებული, ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ მხარდაჭერისთვის მივმართოთ საერთაშორისო ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებს და გავაცნობთ მათ ჩვენს ხელთ არსებულ ვიდეო თუ ფოტო მასალას. არა - ძლადობას უსახლკარო ცხოველების წინააღმდეგ! მოვითხოვთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განუხრელად დაცვას!

Links


469

Signatures

 • 5 months ago
  nona Georgia
  5 months ago
 • 6 months ago
  Mariam khapirashvili Georgia
  6 months ago
 • 7 months ago
  ვახტანგ აბაშიშვილი Georgia
  7 months ago
 • 9 months ago
  Gvantsa Georgia
  9 months ago
 • 10 months ago
  გვანცა ჭაკოტაძე Georgia
  10 months ago
 • 10 months ago
  Ivditi Gedevanishvili Georgia
  10 months ago
 • 2 years ago
  Ani Georgia
  2 years ago
 • 2 years ago
  Mariam Georgia
  2 years ago
 • 2 years ago
  ანნი ჯაფარიძე Georgia
  2 years ago
 • 2 years ago
  ალიკო ჯაფარიძე Georgia
  2 years ago
 • 2 years ago
  ელენე ადამია Georgia
  2 years ago
 • 3 years ago
  Naniko
  3 years ago
 • 3 years ago
  pat saandee
  3 years ago
 • 3 years ago
  მაარიამი
  3 years ago
 • 4 years ago
  salome lotishvili Georgia
  4 years ago
See More