Jacek Kasprzycki 0

CSW - Toruń - Paweł Łubowski będzie dobrym dyrektorem

105 people have signed this petition. Add your name now!
Jacek Kasprzycki 0 Comments
105 people have signed. Add your voice!
42%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Paweł Łubowski będzie dobrym dyrektorem. Dziwi „pospolite ruszenie” na zasadzie owczego pędu, przeciw kandydaturze Pawła Łubowskiego jako Dyrektora CSW w Toruniu. Dziwi to tym bardziej, że biorą w nim udział artyści i kuratorzy propagujący w życiu społecznym i politycznym, a także w działalności artystycznej i kuratorskiej tolerancję, i przeciwstawiający się patologiom życia publicznego w Polsce. Dziwi to jeszcze z tego powodu, że są wśród nich osoby, którym Paweł Łubowski pomagał i które z nim w przeszłości współpracowały – że wymienię chociażby Piotra Bernatowicza czy Łukasza Rondudę. Należy przypomnieć sobie kilka faktów, z którymi nie ma co polemizować. Paweł Łubowski spełnił wszystkie warunki stawiane przez konkurs, KTÓREGO REGUŁ NIE USTALAŁ. Okazał się najlepszym kandydatem. NIEPRAWDĄ JEST, że wypowiadał się źle o działalności Joanny Zielińskiej, ani o pracownikach Centrum. NIEPRAWDĄ JEST, że nie ma on zdolności i umiejętności menedżerskich, czego dowodem jest założenie i prowadzenie pisma ARTeon – istniejącego do dziś a kierowanego przez podpisanego pod protestem Piotra Bernatowicza oraz założenie w 2006 i redagowanie coraz lepiej prosperującego czasopisma o sztuce artLUK. Oba czasopisma mają zasięg ogólnopolski i ogólnoeuropejski. Jako dobry organizator był kuratorem wielu znakomitych wystaw. Prowadzi od 6 lat świetnie prosperującą Galerię „Szyperska” w Poznaniu, gdzie miało miejscu wiele doniosłych wydarzeń artystycznych. Oprócz artystów o uznanym dorobku i renomie były tam spotkania krytyczne, odczyty o sztuce i brało w nich udział wielu kuratorów o światowej renomie (np. Rene Block). Promuje i promował w przeszłości, jako kurator i redaktor naczelny pism o sztuce twórczość najmłodszych artystów. Nie ma żadnego uzasadnienia twierdzenie, iż tylko kulturoznawca - menedżer , czy ekonomista – kulturoznawca MUSI BYĆ Dyrektorem CSW w Toruniu. Może być nim artysta, który posiadł te umiejętności w wyniku wieloletniej praktyki. Dewizą Pawła Łubowskiego jest otwartość na różne zjawiska w sztuce a nie preferowanie jednej określonej opcji, czy to formalnej czy ideologicznej. Nieuzasadnione są - znając jego przeszłość - obawy o obniżenie poziomu CSW. Zwracam się do artystów i ludzi sztuki o poparcie kandydatury Pawła Łubowskiego i przeciwstawienie się - nieuzasadnionej nagonce na jego osobę.
Jacek Kasprzycki, publicysta, artysta, reżyser filmowy
Tamara Sorbian, reżyser filmowy

Links


Share for Success

Comment

105

Signatures