Robert de la Serna 0

A Letter of Indignation Against the Rising Criminality in Cagayan de Oro City

364 people have signed this petition. Add your name now!
Robert de la Serna 0 Comments
364 people have signed. Add your voice!
37%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

TO THOSE WHO HAVE BEEN PLACED IN THE POSITION AND AUTHORITY TO PROTECT US: On February 19, 2013, two more lives were snuffed out for a few pieces of silver. Like a flame from a candle, just like that. Ms Maybelle Carretas-Roa and Mr Michael Angelo Maleriado was someone’s father, mother, child, sibling, relative and friend. Their lives did not have to end this way. We, the citizens of Cagayan de Oro, strongly condemn the senseless and unabated killings, the violent and brutal attacks against its law-abiding citizens. We are appalled and aghast over the inaction and the simplistic dismissal of the rise of crimes against persons and properties. We demand that perpetrators be made to account for these increasingly daring crimes happening in broad daylight and under the cover of darkness! Swift decisive action must be done to identify and collar the perpetrators, and bring them to justice for their acts of unspeakable violence and human brutality.| We will no longer accept the irresponsible and inane comments of officials who are supposed to protect the citizens of this city. This is no longer business as usual. It is time to fix this broken city. Enough of the killings! Enough of the crimes! Mata na Cagayan de Oro! Signed, Concerned Friends and Citizens of Cagayan de Oro City 22 February 2013 

+   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +

MENSAHE ALANG SA TANAN MGA GITAHASAN SA PAGPANALIPOD SA KATAWHAN:

Kaniadtong petsa 19 sa Pebrero 2013, duha ka kinabuhi na usab ang nakalas bugti sa tinagingting sa pipila ka pesos lamang. Kalit nga napalong ang kinabuhi sa mga biktima sama sa kalayo sa usa ka kandila nga gihuyop sa makusog nga hangin.

Sila si Maybelle Carretas-Roa ug Michael Angelo Maleriado mga inahan, amahan, anak, igsoon, kaubanan ug higala. Dili makatarunganon nga ang ilang kinabuhi makutlo sa kamot sa mga kriminal.

Kami, mga mabu-ot nga lumolupyo sa Cagayan de Oro, makusganong nikondenar sa mga nagpadayon nga pagpamatay ug pagpanamastamas sa mga mabu-ot nga mga lungsoranon. Ug among gipanghimara-ot ang walay pagpakabana sa mga otoridad sa nagkadaghang krimen batok sa katawhan ug sa mga kabtangan.

Makusgananon kaming manawagan sa mga otoridad nga ang mga responsable sa mga krimen nga gakahitabo ma adlaw man o gabii, taralon sa hukmanan ug pahamtangan sa tukmang silut.

Ang mga otoridad gikinahanglan na nga molihok ug mohimo ug tukmang lakang alang sa pag-ila ug pagsikop sa mga kriminal, pagdala kanila sa hustisya, ug pagsilut kanila sa ilang nahimo nga linoog ug brutal nga sala-od.

Dili na namo madawat ang iresponsable ug daw walay pagpakabana nga mga komentaryo sa mga opisyales sa dakbayan nga gitahasan man unta sa pagpanalipud sa mga lungsoranon. Dili na kini ordinaryo nga mga panghitabo, dili na kini ginagmay nga mga krimen. Panahon na para ayohon kining naguba nato nga dakbayan.

Husto na ang pagpangpatay! Husto na ang mga krimen!

Mata na Cagayan de Oro!

Gilagdaan,

Mga Lumulopyo sa Cagayan de Oro nga Mahigugma.on sa Kalinaw ug Kahusay

22 Pebrero 2013

Links


Share for Success

Comment

364

Signatures