hossein karimi 0

كمپين "كلوب را تحريم كنيد"ا

40 people have signed this petition. Add your name now!
hossein karimi 0 Comments
40 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

كلوب خطرناك تر از فيسبوك

كساني كه با ديدن توهين ها به مقدسات اسلام  در كلوب قلبشان به درد امده اين صفحه امضا كنند

در پی بی توجهی و اهمال کاری مسئولین و گردانندگان سایت جامعه مجازی ایرانیان (کلوب) در مسدود سازی بهنگام و قطع ید مروجّین تصاویر مستهجن و مطالب و تصاویر موهن نسبت به مقدسات اسلامی از دسترسی به سایت کلوب، تعدادی از کاربران معتقد و دلسوز بر آن شده اند تا در واکنش به این مسامحه مدیریت و دست اندرکاران کلوب، دست به تحریم موقت و مقطعی این سایت زده و این هشدار را به مسئولین مربوطه بدهند که در صورت ادامه روند فعلی، حاضرند حتی کلوبرا برای همیشه ترک کنند


Links


Share for Success

Comment

40

Signatures