كمپين "كلوب را تحريم كنيد"ا

hossein karimi
Anonymous 0 Comments
40 Signatures Goal: 10,000

كلوب خطرناك تر از فيسبوك

كساني كه با ديدن توهين ها به مقدسات اسلام  در كلوب قلبشان به درد امده اين صفحه امضا كنند

در پی بی توجهی و اهمال کاری مسئولین و گردانندگان سایت جامعه مجازی ایرانیان (کلوب) در مسدود سازی بهنگام و قطع ید مروجّین تصاویر مستهجن و مطالب و تصاویر موهن نسبت به مقدسات اسلامی از دسترسی به سایت کلوب، تعدادی از کاربران معتقد و دلسوز بر آن شده اند تا در واکنش به این مسامحه مدیریت و دست اندرکاران کلوب، دست به تحریم موقت و مقطعی این سایت زده و این هشدار را به مسئولین مربوطه بدهند که در صورت ادامه روند فعلی، حاضرند حتی کلوبرا برای همیشه ترک کنند


Links


Comment

40

Signatures

 • 5 years ago
  حامد Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  ماهان محمدی Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  blfdwqknku Germany
  5 years ago
 • 5 years ago
  wixzasnitt United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  Brian United Arab Emirates
  5 years ago
 • 5 years ago
  voyzplvtmhw United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  smbqqdbunlg United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  Loren Russian Federation
  5 years ago
 • 5 years ago
  Yusuf United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  shahin Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  ilia Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  bahar Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  Aban Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  r Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  hamid reza Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
See More