Robbe Colman 0

Veiligheid in de Beekweg te Rollegem

33 people have signed this petition. Add your name now!
Robbe Colman 0 Comments
33 people have signed. Add your voice!
33%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Geacht college, De leiding, de leden, de ouders van de leden, de volwassen begeleiders, de sympathisanten van Chiro Tandem Rollegem en de Rollegemse verenigingen richten zich tot u. Reeds tientallen jaren zorgt een opeenvolging van leiders en leidsters voor een actieve jeugdwerking in Rollegem. Momenteel zijn ze met 22 om elk weekend opnieuw fantastische momenten voor te schotelen aan de bijna 170 leden. Waar dit alles vroeger gebeurde vanuit de oude gebouwen van de toenmalige jongensschool gelegen in de Rollegemkerkstraat voor de jongenschiro en vanuit een “afgedankte” winkel in de Beekweg voor de meisjeschiro; huizen ze sinds 2009 samen als Chiro Tandem (de fusie kwam er rond de eeuwwisseling) in de Beekweg. Een nieuwbouw werd het eerste deel van een jeugdinfraproject voor Rollegem, ter vervanging van de verkochte lokalen in de Rollegekerkstraat. Deze infrastructuur huisvestte dus maar een deel van onze leden, de –12 groepen (momenteel 90tal leden). Het oude heem in de Beekweg moest dus behouden blijven om de +12 groepen (momenteel 80tal leden) onderdak te geven. Een beloofde opwaardering van dit oude heem kwam er tot op heden niet! De screening in november 2009 door “ZonneWinDT” stelde toen reeds verschillende infrastructurele problemen in vraag. Ondertussen is de lijst met grote en minder grote problemen zodanig aangedikt dat wij ons ernstige vragen beginnen te stellen omtrent de veiligheid van het gebouw en, gezien de aard van gebruik, de veiligheid van de chiroleden die er elk weekend met een 80tal jongeren in vertoeven. Een korte niet-gelimiteerde lijst van de allergrootste veiligheids – en/of gezondheidsrisico’s :
- Kelder(Fotoboek pagina 1): Constant met zo’n 15 centimeter grondwater gevuld. Meerdere malen pompten we deze leeg, zonder enig blijvend succes. Een niet te harden geur kondigt de vele schimmels aan die de muren sieren. Schimmels die ondertussen de muren van het gelijkvloers bereiken.
- Binnen – en buitenmuren(Fotoboek pagina 2): Ter hoogte van de steunbalken die de zolder en het dak steunen zijn er barsten in de gevels. De binnenmuren vertonen scheuren op verschillende plaatsen. De deurstijlen vervormen en breken, door het te hard klemmen van de deuren.
- Beglazing(Fotoboek pagina 3): Over het ganse gebouw is er enkel glas, waardoor de minste wind of temperatuursdaling merkelijk te voelen is in het gebouw. De grote ruit in de voorgevel is reeds enkele maanden zwaar beschadigd en dreigt eerstdaags uit haar omkadering te vallen.
- Isolatie: Er is geen isolatie in het gebouw. Met de koudegolf van de laatste maanden is dit niet te harden.
- Verwarming(Fotoboek pagina 4): Na eerdere problemen met de verwarming die soms wel, soms niet werkte, zijn tijdens de koudegolf verschillende lekken in het circuit vastgesteld. Het tekort aan isolatie, de enkele beglazing en de wederkerende problemen met de verwarmingsketel hebben hier ongetwijfeld hun deel in.
- Plafond(Fotoboek pagina 5): Zowel op de benedenverdieping, de trappenhal als de zolder zijn er stukken plaaster die naar omlaag komen. Bovendien dreigt op sommige plaatsen zelfs de houtstructuur te lossen.
- Stopcontacten(Fotoboek pagina 6): Sommige stopcontacten of hun bedradingen zitten los.
U begrijpt ongetwijfeld dat wij ons met dit alles in een oncomfortabele, onveilige positie weten tijdens de chirowerking. Telkens opnieuw sluiten wij op zondagavond de voordeur wetend dat we gelukkig geen incidenten hadden tijdens het voorbije weekend, maar bang afwachtend wat het volgende weekend ons zal brengen. De veiligheid van de Rollegemse jeugd is in gevaar en wij kunnen dit niet genoeg benadrukken. De huidige situatie wordt onhoudbaar en een dringende ingreep van uw diensten is noodzakelijk. De veiligheid van onze leden moet gegarandeerd worden, ongeacht de financiële kosten. De lange lijst van gebreken doet ons vermoeden dat er nooit genoeg budget beschikbaar zal zijn om voor alles een veilige, correcte oplossing te vinden. Hiermee rekening houdend deden we reeds een voorstel om een deel van de infrastructuur van de aanwezige stadsdiensten te mogen gebruiken. Het project rond de site Callens voorzag een ruime centralisatie van deze diensten, waardoor het vrijmaken van een deel van de site in de Beekweg beslist een haalbare optie moet zijn. De ligging van het gebouw sluit perfect aan bij de nieuwbouw. Enkel een poortje in de haag zou voorzien moeten worden! Wat het oude heem betreft; gezien wij geen eigenaar zijn van het lokaal, mogen wij zelf geen initiatieven nemen ter verbetering van de situatie. We kunnen enkel de bevoegde instanties vragen deze situatie te regulariseren. Ons herhaaldelijk aankaarten van deze problemen via de geijkte kanalen krijgt geen gunstig gevolg, waardoor we ons genoodzaakt zien ons allen achter deze oproep te scharen. Wij vragen u met aandrang de nodige initiatieven op te starten teneinde op korte termijn de jeugd van Rollegem toe te laten op een veilige en verantwoorde manier chiro te beleven. Met de meeste hoogachting, De leiding, de leden, de ouders van de leden, de volwassen begeleiders, de sympathisanten van Chiro Tandem Rollegem en de Rollegemse verenigingen

Links

Share for Success

Comment

33

Signatures