Concerned Citizens 0

China Must Pay Reparations to Cyprus for the Covid Crisis (Gr, En)

64 people have signed this petition. Add your name now!
Concerned Citizens 0 Comments
64 people have signed. Add your voice!
7%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ

(για τις ανυπολόγιστες απώλειες λόγω της καθυστέρησης και απόκρυψης πληροφοριών της επιδημίας του νέου κορωνοϊού από την κινεζική κυβέρνηση)

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού (2019–nCoV) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της πρόσφατης ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι συνέπειες για την Κυπριακή κοινωνία είναι επίσης τεράστιες. Πέραν των ανθρώπων που υπέφεραν άμεσα, επειδή νόσησαν ή απεβίωσαν λόγω του ιού, οι επιπτώσεις είναι -και αναμένεται να είναι- κολοσσιαίες για την κοινωνική, οικονομική και καθημερινή ζωή όλων μας.

Είναι πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (KKK) είναι άμεσα υπεύθυνο για αυτήν την κρίση. Η κινεζική κυβέρνηση γνώριζε για την ύπαρξη του ιού εντός της Κίνας, ήδη από τις αρχές του Δεκεμβρίου του 2019. Ωστόσο, μόλις στις 20 Ιανουαρίου, παραδέχτηκε και ανακοίνωσε την ύπαρξη του ιού στην παγκόσμια κοινότητα. Ήταν όμως αργά καθώς η επιδημία είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλη την Κίνα και σε άλλες χώρες. Όλη αυτή την περίοδο που έκρυβε την πραγματική κατάσταση, συνέλαβε και απείλησε γιατρούς, ακτιβιστές και απλούς Κινέζους πολίτες, που προσπάθησαν να ενημερώσουν το κοινό για την ύπαρξη του επικίνδυνου ιού.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά του ΚΚΚ, δηλαδή της αποσιώπησης, της διάψευσης και της λογοκρισίας, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο λάθος, αλλά πάγια πολιτική με την οποία αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα και κρίση. Ο καθένας μας πρέπει να αντιληφθεί ότι το ΚΚΚ, όντας απολυταρχική δικτατορία, διαφέρει στην φύση του από οποιαδήποτε δημοκρατική κυβέρνηση. Στην Κίνα δεν υπάρχει δημοκρατία. Εκτός του ΚΚΚ, κανένα άλλο κόμμα δεν επιτρέπεται να υπάρχει, η κεντρική κυβέρνηση δεν εκλέγεται από τους πολίτες και η εξουσία πάντα παραμένει στα χέρια μιας μικρής ομάδας ανθρώπων. Το ΚΚΚ θεωρεί την εξουσία του αυτονόητη, δεν λογοδοτεί για τις πράξεις του απέναντι στον κινεζικό λαό και δεν υπολογίζει την κοινή γνώμη, όπως θα έκανε ένα δημοκρατικό κράτος.

Από το 1949 που πήρε βίαια την εξουσία μέχρι και την δεκαετία του '70, το ΚΚΚ είναι υπεύθυνο για την δολοφονία 80 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά τις αιματηρές εκστρατείες του Μάο. Το 1989, έπνιξε στο αίμα την εξέγερση των φοιτητών στην πλατεία Τιενανμέν. Τις τελευταίες δεκαετίες, λειτουργεί ένα τεράστιο δίκτυο στρατοπέδων συγκέντρωσης, κέντρων πλύσης εγκεφάλου και φυλακών, για να διώκει μεγάλες ομάδες ανθρώπων, όπως Ουϊγούρους, ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, Θιβετιανούς, Χριστιανούς, ακτιβιστές κ.α. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν φυλακιστεί παράνομα, βασανιστεί και διωχθεί είναι εκατομμύρια, ενώ ο αριθμός αυτών που έχουν θανατωθεί ή αγνοούνται, αν και άγνωστος, υπολογίζεται πολύ μεγάλος.

Έχει επίσης αποδειχτεί ότι το ΚΚΚ δολοφονεί μαζικά κρατούμενους συνείδησης δημιουργώντας και τροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο δίκτυο παράνομης συγκομιδής και εμπορίου οργάνων. Τον Μάρτιο του 2020, το βρετανικό ανεξάρτητο δικαστήριο «China Tribunal», με μέλη εμπειρογνώμονες νομικούς πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και αφού εξέτασε πληθώρα στοιχείων και μαρτυριών, αποφάσισε ότι «η συγκομιδή οργάνων πράγματι λαμβάνει χώρα στην Κίνα» και ότι «το ΚΚΚ αποτελεί εγκληματικό κράτος».

Με βάση τα παραπάνω γίνεται ολοφάνερος ο αυταρχικός και στρεβλός τρόπος που το ΚΚΚ χειρίζεται τα πράγματα και ότι αυτό έχει πλέον επιπτώσεις στην ζωή όλων μας. Οι οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και όχι μόνο συνέπειες της πανδημίας αναμένονται να είναι ανυπολόγιστες για την χώρα και τους συμπολίτες μας. Ως εκ τούτου ζητούμε από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να απαιτήσει από την Κίνα οικονομική αποζημίωση για τις απώλειες που έχουμε υποστεί και θα υποστούμε ως χώρα.


DEMAND CHINA TO PAY REPARATIONS TO CYPRUS

(for the damages inflicted from the delay and concealment of critical information on the coronavirus epidemic by the Chinese government)

The novel coronavirus pandemic (2019-nCov) is one of the biggest crises in the recent history of the world. Cyprus has also suffered tremendously. Besides the people who have been directly hit by the virus, by either falling ill or losing their lives, the impact on the country's society, economy and everyday life is enormous and has been felt by all its people.

It is beyond doubt that the Chinese Communist Party (CCP) is directly responsible for this crisis. The Chinese government knew about the existence of the virus in China from the beginning of December 2019. It was not until January 20th 2020 that it acknowledged and announced it to the international community. It was however too late, as the epidemic had already spread across China and beyond is borders. During this period, when the CCP was hiding the true situation, it arrested and threatened doctors, activists and Chinese civilians, who tried to inform the public about the existence of the dangerous virus.

This sort of behavior, i.e. silencing, denial and censorship, is not an isolated instance of mismanagement, but a standard policy that the CCP uses in dealing with all the problems and crises it faces. We must all realize that the CCP, being an authoritarian dictatorship, is fundamentally different in nature from any democratic government. China is not a democratic country. Beside the CCP, no other political party is allowed to exist. The central government is not elected by its citizens and political rule is the privilege of a very small group of people. The CCP considers its power indisputable, it doesn't answer for any of its actions to the Chinese public and doesn't respect public opinion, as any democratic state would normally do.

From 1949, when it violently took power, until the '70s, the CCP murdered 80 million people during the campaigns of Mao. In 1989, it violently suppressed the student uprising at Tienanmen Square. In the last few decades, the CCP is operating a vast network of concentration camps, brainwashing centers and prisons, in order to persecute large groups of people, such as Uighurs, Falun Gong practitioners, Tibetans, Christians, activists and others. Millions of people have been arbitrarily arrested, tortured and persecuted. The number of those who have died in the hands of the CCP, while unknown, is thought to be very large.

The CCP also murders prisoners of conscience on a large scale, to fuel its vast industry of illegal organ harvesting and organ trafficking. In March 2020, China Tribunal, a British panel of legal experts on human rights, examined a large amount of evidence and witness accounts, to conclude that: 'organ harvesting is taking place in China' and that 'the CCP is a criminal state'.

It is clear that the authoritarian and perverse way in which the CCP handles things, is having a direct impact on the lives of every one of us. The immediate and future consequences on the Cypriot economy and society as well as on the psychological and physical well-being of its people are enormous. We are therefore petitioning the Cypriot government to demand from China full reparations, for all the damages Cyprus and its people have suffered because of the coronavirus pandemic.

Share for Success

Comment

64

Signatures