Jason Virunurm 0

Change of Payment Policy for Musicians In Clazz

109 signers. Add your name now!
Jason Virunurm 0 Comments
109 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Petitsioon Clazzi juhtkonnale muusikute honoraride maksmise tähtaegadest kinnipidamisele.

Sellele petitsioonile on alla kirjutanud muusikud, kes kannavad hoolt kvaliteetse muusikaprogrammi eest nende samade muusikute poolt soojalt armastatud restoranis Clazz. Sellele petitsioonile allakirjutanud muusikud soovivad, et restoran Clazz muudaks honoraride maksimise süsteemi.

Meie kõigi panus Clazzi maine ja käibe tõstmisel on olnud suur ning me kõik väga naudime neid õhtuid, kui on võimalik Clazzi laval esineda. Paraku oleme me kõik väga nördinud, sest honoraride maksmise tähtaegadest ei peeta kunagi kinni, tasumisega viivitatakse kuude kaupa ning muusikute korduvad pärimised tasu osas jäävad hüüdja hääleks kõrbes.

Muusikutele tekitatud probleemid, mis on tingitud õigeaegselt tasumata arvetest, on viinud meid otsuseni. Mitte keegi meist ei ole nõus minema Clazzi lavale ega kokku leppima ühtegi uut esinemist enne, kui Clazzi juhtkond on nõustunud järgneva osas:


1.) Clazz peab alates 01.12.2013 hakkama tasuma honorari kontserdipäeval. See võib toimuda pangaülekandega (sel juhul peab summa laekumine olema pangakonto väljavõttes nähtav enne esinemist) või sularahas kohe pärast esinemist. Muusikud saadavad arved programmijuhile vähemalt 24 tundi enne kontserti.


2)Clazz peab 1. detsembriks tasuma kõikidele allakirjutanutele nende saamata jäänud esinemistasud. See tingimus on täidetud alles siis, kui KÕIK allakirjutanud on oma tasud kätte saanud.

Meie esitatud tingimustes ei ole mitte midagi erakordset ega võimatut, sest kõikide ülejäänud Tallinna esinemispaikade programmijuhid suudavad taolistest kokkulepetest kinni pidada. Meie jaoks on Clazz alati olnud väga meeldiv koht musitseerimiseks ning soovime, et see nii ka jääks. Et muusikute ja Clazzi vaheline koostöö sujuks edaspidi hästi, on vaja, et Clazz hakkaks muusikutega lugupidavalt käituma.

Me nõuame kohest vastutulekut meie palvele, vastasel juhul ei esine sellele petitsioonile allakirjutanud muusikud enam Clazzis.

Links


Share for Success

Comment

109

Signatures