Mariya Fulton 0

Cпасете децата ни , да cпасим детската кардиохирургия и детската кардиология в България!

425 people have signed this petition. Add your name now!
Mariya Fulton 0 Comments
425 people have signed. Add your voice!
5%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ДО
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЯ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК,
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В И ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА,
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ,
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ,
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО,
ДАРИК РАДИО,
ВВС,
БТВ,
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ,
ВЕСТНИК „ТРУД”,
ВЕСТНИК „24 ЧАСА”

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ
Майките, бащите и близките на деца с вродени сърдечни малформации
и от всички граждани, подкрепящи инициативата:
„Да помогнем на най-добрата детска кардиологична болница на Балканите”

Уважаеми господа,
ОТСЛАБВА НАШЕТО ДОВЕРИЕ В ДЪРЖАВНАТА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА ПРЕЗ 21 ВЕК!
НЕОБХОДИМА Е ВАШАТА НЕЗАБАВНА НАМЕСА ЗА УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА КЪМ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА, РОДЕНИ СЪС СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Подкрепяме работещите в детската кардиологична клиника към Националната кардиологичната болница (НКБ).
Тя е единственото място , където се дава шанс за живот на стотиците деца, които се раждат със сложни сърдечни малформации. Единствена е в България и приема пациенти от цялата страна, 24 часа в денонощието.
Хирурзите и детските кардиолози поемат бебетата от тяхното раждане, осъществяват операции на световно ниво, за да спасят малките им сърчица. Тяхната успешна високоспециализирана дейност зависи от усъвършенстването на техните знания и умения и наличието на работеща качествена апаратура.
Годишно се извършват над 400 сърдечни операции и интервенционални процедури, при деца от 0 до 18 г . Цялостното лечение на децата се извършва поетапно и се осъществява в един по- дългосрочен интервал от време, което изисква много средства. Етапите, през които се преминава са: диагностика, операции, следоперативно лечение, ежегодни контролни прегледи.
Като родители, минали през подобни изпитания, си даваме сметка колко трудна и всеотдайна е работата на кардиолозите и кардиохирурзите. Нека не ги превръщаме във финансисти и счетоводители – да изчисляват от кой пациент могат да спестят, за да осигурят средства за лечението на друг – по-скъпоструващ им, за когото осигурените средства са крайно недостатъчни. Те са блестящи лекари и това е призванието им.
България има Болницата, има и най-важното: лекари и медицински персонал, чийто безспорен професионализъм е факт и причина за избор на лечебно заведение, в което на децата да се окаже квалифицирана помощ. Позволете им да си вършат работата! Липсата на адекватно финансиране неминуемо ще доведе до напускане на ключови специалисти, без които не може да се извършва оперативното лечение и до преустановяване работата на детската сърдечна хирургия, а вероятно и детската кардиология и невъзможност тези деца да се лекуват у нас.

Нека не ни се налага да търсим лечение за децата си в чужбина! Дайте си сметка колко би струвало това зад граница! Ние сме стотици, хиляди родители, без финансови възможности за терапия извън пределите на страната. Родители, чиято единствена възможност, за лечение и подобряване състоянието на сърдечно болните деца, е Детската кардиологична клиника към НКБ. Ние вярваме във Вашите добри намерения, адекватна намеса и категорични решения в полза на клиниката.
Вярвяме, че сега и в бъдеще ще има кой да се грижи за здравето на децата ни!

Конкретните ни искания и усилия в подкрепа на Детската кардиологична клиника, са насочени в следните направления:
1. Министерство на здравеопазването да приеме програма и да вземе активно отношение към обезпечаване разходите за лечението на малките пациенти с болни сърца. Да се осигури необходимото финансиране на сърдечните операции, интервенционални процедури и лечение чрез създаване на фонд или чрез промяна в начина на заплащане. Клиничните пътеки, по които НЗОК отпуска средства не могат да осигурят цялостно покриване на разходите, които реално се правят.
2. Да се осигури целево финансиране за сърдечно болните деца, подобно на програмите Ин витро, трaнсплантанции и др.
3. Да се осигури финансиране за закупуване на необходимата апаратура. Основната техника за апаратно дишане е твърде стара и се нуждае от обновяване.
4. Да се създадат по- добри битово-санитарни условия в детска кардиологична клиника. Към момента в отделението, 20 майки с 20 деца -пациенти разполагат с 2 тоалетни и една баня.
В България единствената структура, която разполага с нужните високи медицински технологии и медицински кадри е Клиниката по детски болести и детска кардиология и Отделението по детска сърдечна хирургия, при НКБ.
Децата ни се борят за живота си, ние се борим заедно с тях, лекарите правят невъзможното, за да им дадат шанс да живеят.
Вие сте единствената ни надежда тази борба да продължи УСПЕШНО!

Share for Success

Comment

425

Signatures