Gwen Griffith 0

Grwp Achub Bws Mynydd Save our Bus

19 people have signed this petition. Add your name now!
Gwen Griffith 0 Comments
19 people have signed. Add your voice!
19%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mae Cwmni Bws Padarn wedi rhoi rhybudd i Gyngor Gwynedd , eu bod yn terfynu eu cytundeb ar 28ed o Fawrth , gwasanaeth rhif 6 ,Bethesda ,Coed y Parc , St Anns , Mynydd LLandygai , Sling ,Glasinfryn , Bangor. Golyga hyn ,amddifadu yr holl bentrefi yma rhag unrhyw wasanaeth bws .Plis cefnogwch wrth arwyddo i GADW y gwasanaeth holl bwysig yma . Diolch . Padarn Buses have given notice to Gwynedd Council ,ending their contract for no 6 service Bethesda ,Coed y Parc , St Anns , Mynydd LLandygai , Sling , Glasinfryn , Bangor .Please support us by signing this petition. Thank you.

Share for Success

Comment

19

Signatures