Kaloian Pravov 0

Bulgarians against SOPA

93 signers. Add your name now!
Kaloian Pravov 0 Comments
93 signers. Almost there! Add your voice!
93%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

We, The Undersigned, Petition His Excellency James B. Warlick, Jr., ambassador of the United States of America, to inform the US State Department that the bulgarian people strongly oppose the "Stop Online Piracy Act". We consider this bill a strong offence against freedom of speech and expression, that will affect not only american citizens, but people all over the world, including bulgarians. We are alarmed and dissapointed that such a piece of legislation is being approved in The United States, a country which has been a bastion of democracy and freedom for more than a century. We acknowledge that online piracy is a global problem. However, we consider censorship of websites such as YouTube and Facebook and the potential DNS blocking of blogs and other pages as extremely ineffective means to combat piracy, which hinder innovation and freedom of speech in global cyberspace. Lastly, we'd like to declare our solidarity with the millions of americans opposing this bill in the States, as they will be the real victims of this bill.

=====================================================================================


Ние,
долуподписаните,

Призоваваме
Негово превъзходителство Джеймс Б. Уорлик мл., посланик на Съединените американски щати, да информира Държавния департамент на САЩ, че българският народ силно се противопоставя на" Stop Online Piracy Act".

Считаме, че
този законопроект за сериозно престъпление срещу свободата на словото, което ще засегне не само американски граждани, но хората по целия свят, включително и българи. Разтревожени и разочаровани сме, че такъв законодателен акт е на път да бъде одобрен в САЩ, страна, която е бастион на демокрацията и свободата вече повече от век.

Отчитаме, че онлайн пиратството е световен проблем. Въпреки това, ние смятаме че цензурирането на сайтове като YouTube и Facebook, както и потенциалното DNS блокиране на блогове и други страници, са изключително неефективни средства за борба с пиратството, които възпрепятстват иновациите и свободата на словото в глобалното киберпространството.

Накрая,
бихме искали да заявим нашата солидарност с милиони американци, които се противопоставят на този законопроект в САЩ, тъй като те ще бъдат неговите истинските жертви.

Links

http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2011/12/16/1642409_sus_sopa_sreshtu_internet/
Share for Success

Comment

93

Signatures