Valentina Kolman 0

Stop nesnosnoj buci u Herceg Novom

10 people have signed this petition. Add your name now!
Valentina Kolman 0 Comments
10 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Nadležnim organima Opštine Herceg Novi Nadležnim organima države Crne Gore Ostalim zainteresovanima 

U ljetnim sezonama 2007. 2008, 2009, te 2010, muzika je puštana bez ikakve ili nedovoljne kontrole kvaliteta i nivoa dB(A), procjene pozicije lokala u odnosu na grad. Odluke za izdavanje dozvole ne zasnivanju se, od strane nadležnih organa, na procjeni odgovarajućeg nivoa rizika po zdravlje potencionalno izloženog stanovništva, ne koriste se fizički principi prostiranja zvuka u vazduhu, dopustila se samovoljnost onima koji vode lokale, dovelo se do povlaštenosti manjine preduzetnika nad uslovima života i zdravlja većine stanovnika i gostiju grada, kojima se na taj način oduzima pravo na izbor.

Bez ikakve političke, ili druge obojenosti, sa jedinom namjerom da zaštitimo kvalitet života i zdravlje građana, zahtjevamo da se preispita i oduzme dozvola za korišćenje elektroakustičnih uređaja za noćni period od 1 čas na dalje, svim lokalima koji ne posjeduju atest o postavljenoj zvučnoj izolaciji (tehničke mjere – Član 8 stav 2 tačka 10 Zakona o zaštiti od buke), kao i da na očigledne dosadašnje prekršaje nadležni organi ubuduće reaguju ograničivši trajanje dozvole lokala za korišćenje elektroakustičnih uređajana na godinu dana, sa pravom na uskraćivane obnavljanja dozvole onim licima na čiji rad lokala i buku postoje dokazane pritužbe u više od dva različita datuma, tokom prethodne ljetnje sezone. Sve ovo strikno u skladu sa zakonom, i to:Ustav Crne Gore na snazi od 19 oktobra 2007. Član 59 stav 2, Član 113 stav 2, Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini države Crne Gore, na snazi od 25 jula 2006. Član 19, te Zakon o životnoj sredini, na snazi od 29 jula 2008. Član 6 stav 1 tačka 1 i Član 21 stav 1 tačka 10, a imajući u vidu štetne posljedice buke po zdravlje čovjeka. Očekujemo da će nadležni organi ubuduće obezbjediti svakodnevnu kontrolu emisije elektroakustičnih uređaja – potencijalnih izvora buke, u odnosu na granične vrijednosti, za period od dvadeset četri časa dnevno, sa posebnom pažnjom od 23 do 1 čas, uz odgovarajuće blagovremeno sprovođenje eventualnih mjera protiv prekršioca u vezi očitanih vrijednosti, u skladu sa Propisima o graničnim vrijednostima nivoa buke i metodama procjene i mjerenja buke, donešenim od strane nadležnog organa državne uprave. 

Tražimo i da se, počev od ljetnje sezone 2011 godine, emitovanje muzike "psihodeličnog" ritma, od strane lokala različite namjene, ograniči na isključivo zatvorene prostore, sa odgovarajućim atestom za zvučnu izolaciju.

Strožu kontrolu primjene zahtjevamo takođe za Član 21 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini za period od maja 2011 godine, na dalje.

Links


Share for Success

Comment

10

Signatures